Aktuality ze školství

Sakurového stromořadí v ulici V Olšinách

V únoru letošního roku jsme vás informovali o obnově sakurového stromořadí v ulici V Olšinách v Městské části Praha 10. Na místě jsme do stromořadí vysadili celkem 76 nových stromků plnokvěté tmavě růžové sakury Prunus serrulata Kanzan. Několik týdnů po dokončení výsadeb jsme ovšem objevili na stromcích výletové otvory, které indikovaly masivní napadení mladých stromků brouky rodu Scolytus čili bělokaz.

Oslovení odborníci nám posléze určili, že se jedná konkrétně o bělokaza ovocného (Scolytus rugulosus) a byl zde nalezen i bělokaz švestkový (Scolytus mali). Tento dřevokazný brouk klade vajíčka pod kůru stromů a jeho larvy posléze vyžírají podkorní pletiva, což u mladých stromků vede k jejich úhynu. Byli jsme proto nuceni přistoupit k odstranění napadených jedinců.

Realizátor výsadeb, kterého jsme vybrali v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, provede v následujících dnech odstranění celkem prozatím 27 stromků, u kterých bylo napadení tímto dřevokazným hmyzem zjištěno.

Stav ostatních nových výsadeb budeme i nadále pečlivě monitorovat a zajistíme jim zvýšenou péči, abychom podpořili jejich vitalitu a schopnost odolat tomuto nebezpečnému škůdci.

Odstraněné stromky nahradíme novou výsadbou v pozdním podzimu letošního roku, tedy v období, kdy tito brouci již nebudou aktivní.

Publikováno: 14.08.2017
Kategorie: Veřejné prostory1635
Sakurového stromořadí v ulici V Olšinách

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10