Aktuality ze školství

Rekonstrukce tramvajové trati

V době od 21. 5. 2016 do dubna 2017 je plánována v 6 etapách rekonstrukce tramvajové trati v úseku od křitovatky Nuselsská - Vladimírova po křitovatku s ulicí Chodovská, v koordinaci s akcemi TSK "HLUK" a rekonstrukcí mostu přes Botič a akcí PVS a PPD. 

1. etapa - 21. 5. - 2. 7. 2016 - Michelská - Nad vinným potokem

2. etapa - 23. 5. - 26. 11. 2016 - Nad vinným potokem - Chodovská

3. etapa - 2. 7. - 8. 8. 2016 - most přes Botič

4. etapa - 8. 8. 5. 9. 2016 - Michelská - most přes Botič

5. etapa 5. 9. - 26. 11. 2016 - Vladimírova - most přes Botič

6. etapa 26. 11. 2016 - duben 2017 - Nad vinným potokem - Chodovská

Tramvajový provo bude vyloučen v úseku Nám. bratří Synků - obratiště Spořilov v jednotlivých etapách následovně:

1. etapa - Michelská - Spořilov - kolejvoý přejezd před ul. Michelskou

2. etapa - v koordinaci s ostatními etapami

3. a 4. etapa - Pod Jezerkou - Spořilov - kolejový přejezd před mostem přes Botič

5. etapa - Táborská - Spořilov

6. etapa - Michelská - Spořilov - kolejový přejezd před ul. Nad Vinným potokem.

Pro automobilovou dopravu bude vyloučení průjezdu po celou dobu prací jednotlivých etap RTT a dle postupu prací bude umožněno zásobování dané oblasti. Po dobu 2. etapy bude ulice U plynárny zrpvovozněna jednosměrně ve směru od centra.

Odhadované finanční náklady na akci - 231 000 000,- Kč - DP hl. m. Prahy, 18 000 000,- Kč - PVS a. s. 

 

Publikováno: 09.05.2016
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Michle, Vršovice, Různé1193