Aktuality ze školství

Proběhne sčítání lidu

Na celém území Česka začne na konci března tradiční sčítání lidu, domů a bytů, jehož tradice u nás sahá až do roku 1869. Český statistický úřad ho letos připravil tak, aby občané mohli své údaje poskytnout online, bez kontaktu s dalšími osobami. Rozhodným okamžikem pro zjišťování údajů bude půlnoc z pátku 26. 3. na sobotu 27. 3..

Publikováno: 19.03.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3382

Sčítání je pro všechny občany naší země povinné a vztahuje se rovněž na všechny domy a byty včetně neobývaných. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely.

Koho se sčítání týká?

Sečíst se musí každý občan České republiky a cizinec, který zde má trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, může formulář vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.

Jak se sečíst?

Zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na webových stránkách www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace, kterou najdete v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Jde to odkudkoliv a sečíst můžete nejen sebe, ale celou rodinu.

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Formulář s obálkou si můžete vyzvednout také na kterémkoliv kontaktním místě sčítání ve vybraných pobočkách České pošty a v krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář odevzdáte na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem sčítání má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Přiložené dokumenty