Aktuality ze školství

Přijďte diskutovat o tom, co zlepšit ve vašem okolí. Workshop II.

Městská část Praha 10 Vás srdečně zve již na druhý workshop s architekty a urbanisty. Chcete ovlivnit podobu svého nejbližšího okolí? Přijďte na prezentaci koncepce veřejných prostranství v oblasti "Nových Vršovic" a zapojte se do diskuze o tom, jak by měla lokalita v budoucnu vypadat. Řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská - Bělocerkevská - Vladivostocká - Litevská

 

 

Náplň workshopu II.:

Představení návrhu generelu veřejnosti a společná diskuze nad jeho podobou.

Následně proběhne vyhodnocení a zapracování připomínek.

Zástupci společnosti D21 budou prezentovat výsledky sběru dat z podzimu loňského roku.

 

 

Co setkání předcházelo:

  • WORKSHOP I. - 15. listopad 2016

Proběhlo setkání s veřejností na téma zhodnocení současného stavu lokality a možné směrování koncepce dokumentu, včetně sběru námětů pro jeho zpracování.

 

  • SBĚR DAT Z DOTAZNÍKU - listopad/prosinec 2016

Součástí přípravné fáze projektu byl sběr dat pomocí dotazníkového šetření mezi veřejností.

 

  • ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU DÍLČÍHO GENERELU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – „NOVÉ VRŠOVICE“ prosinec 2016 - duben 2017

 

 

Zástupci společnosti Demokracie 21 seznámí účastníky setkání s výsledky proběhlých sběru dat z podzimu loňského roku. Podněty občanů, které zazní při workshopu, budou architekty ze společnosti UNIT architekti vyhodnoceny a promítnuty do návrhu dílčího generelu. S dokončením návrhu se počítá v červnu/červeneci letošního roku.

 

Setkání se bude konat v úterý 2. 5. 2017 v jídelně základní školy Jakutská od 18.00 hodin.

 

Publikováno: 13.04.2017
Kategorie: Veřejné prostory1532
Přijďte diskutovat o tom, co zlepšit ve vašem okolí. Workshop II.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10