Aktuality ze školství

Praha 10 zrekonstruuje park U Vršovického nádraží

Nového kabátu se dočká zanedbaný park U Vršovického nádraží. K revitalizaci tohoto parku se rozhodla Praha 10 a park se tak dočká obnovy komunikací a zpevněných ploch, náhrady a doplnění parkového mobiliáře včetně pítka, instalace automatické závlahy, vybudování tří menších herních prvků – trampolín v úrovni terénu, osvětlení a zřízení zásuvkové skříně pro možnost konání příležitostných společenských akcí. „Při úpravě dojde i k využití slepé ulice před základní školou, a to odstraněním stávající vozovky. Zpevněná plocha před budovou školy bude výškově sjednocena s plochou parku, čímž dojde k bezprostřední návaznosti vznikem pěší promenády. Možnost vjíždění obslužných vozidel před školu přitom bude zachována. Kromě chodníku před školou se rekonstrukce dotkne také obvodových chodníků kolem parku,“ uvedl 1.místostarosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD).

Praha 10 zrekonstruuje park U Vršovického nádraží

Významným způsobem se změní středová plocha, v současné době tvořena několika lavičkami a odpadkovými koši. Prostor získá pobytovou funkci díky novému mobiliáři a sedacím prvkům, které budou tvořit lavice z masivního dřeva různých délek, s opěradly i bez opěradel, solitérní malé sedací prvky (dřevěné kostky) s možnosti sezení nebo přeskakování apod. Sedací objekty jsou rozmístěny tak, aby vytvářely prostor ke komunikaci skupinek lidí (zejména školáků). Při pěší promenádě před školou jsou zase navrženy klasické lavičky s opěradlem, určené zejména seniorům, což ocení i klienti zdejšího Centra ošetřovatelské pomoci. „Prostranství by mělo nabídnout i možnost aktivního pohybu a zábavy o přestávkách i po škole pro děti i dospělé díky nově umístěným třem trampolínám v úrovni pochozí plochy. Vybavenost doplní odpadkové koše na smíšený odpad a na plasty a stojany se sáčky na psí exkrementy,“ upřesnil místostarosta.

Vzrostlá zeleň v místě bude zachována. Počítáno je pouze se zdravotními řezy u ponechávaných stromů a s odstraněním přestárlých a neprosperujících keřů a stromů. V charakteru původní kompozice bude provedena dosadba stromů, vč. nových platanů před školu. Stávající travnaté plochy budou upraveny a doplněny automatickou závlahou. Revitalizace parku U Vršovického nádraží je během krátké doby třetí významnější obměnou parkového prostoru, na kterou se podařilo Praze 10 získat finanční prostředky z evropských fondů. To je znakem velmi aktivního přístupu radnice při využívání dotačních prostředků. Oproti předchozím úspěšným realizacím v parku Chrpová - Malinová a v Malešickém parku, se jedná o akci menšího rozsahu. Celkové předpokládané náklady na renovaci jsou ve výši 16 mil. korun, z toho dotace EU tvoří částku přes 9 mil. korun. Autorem návrhu projektu parku je společnost a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury„Výsledkem úpravy parku by mělo být vytvoření příjemného prostoru využitelného jak mladou generací zastoupenou žáky zdejší základní školy, tak místními seniory, kteří parčík využívají k posezení. Zároveň dojde k vytvoření kultivovaného a moderně pojatého veřejného prostoru, jenž by měl být vizitkou Prahy 10 při vstupu na území městské části,“ dodal Vladimír Novák.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10