Aktuality ze školství

Praha 10 schválila rozpočet na rok 2023

Městská část Praha 10 již může hospodařit s přesným plánem příjmů a výdajů na letošní rok. Její zastupitelstvo v pondělí večer schválilo rozpočet, a zároveň také plán zdaňované činnosti a akční plán navázaný na desetiletou strategii rozvoje Desítky. Podstatná část finančních prostředků je podobně jako loni určena na investice do novostaveb a rekonstrukcí školních budov.

Publikováno: 01.02.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Volené orgány3800

Hlasováním zastupitelů skončilo jednoměsíční rozpočtové provizorium související s konáním komunálních voleb na podzim minulého roku. „Nová rada byla po volbách zvolena až na ustavujícím zasedání zastupitelstva 10. listopadu, a tak jsem ráda, že se nám poté podařilo sestavit a schválit rozpočet v relativně krátkém čase. Období nezbytného provizoria jsme využili ke správnému doladění návrhu rozpočtu a k jeho řádnému projednání v radě a ve finančním výboru,“ vysvětluje místostarostka Olga Koumarová (Společně pro Prahu 10 / ODS), která má v gesci právě finance a rozpočet městské části.     

Rozpočet Prahy 10 na rok 2023 počítá s příjmy ve výši 1 317 milionů Kč, s výdaji 1 651 milionů Kč a schodkem 334 milionů Kč. Z celkových výdajů je 553 milionů Kč vyhrazeno pro investice, které z 80 % představují novostavby a rekonstrukce školních budov (442 milionů Kč). K trojici nejvýznamnějších investičních akcí patří dokončení výstavby MŠ Bajkalská, rekonstrukce secesní školy V Olšinách a oprava objektu jeslí Jakutská. Plán zdaňované činnosti předpokládá výnosy 672 milionů Kč a náklady 421 milionů Kč. Očekávaný zisk ve výši 251 milionů Kč bude využit na opravy a zvelebování majetku městské části. Podle starosty Prahy 10 Martina Valoviče (Společně pro Prahu 10 / ODS) je výsledná podoba rozpočtu uměním možného: „Děkuji všem zastupitelům, kteří jej v této podobě podpořili. Jedná se o rozumný kompromis mezi odpovědným hospodařením a snahou zajistit i v této těžké době finanční prostředky do klíčových oblastí, jako je například rozvoj škol a školek, pomoc ohroženým skupinám obyvatel nebo čistota veřejných prostranství a péče o zeleň."   

Místostarosta David Kašpar (VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL) se domnívá, že nový rozpočet umožní Praze 10 důstojně čelit výzvám v sociální oblasti: „Budeme moci udržovat a rozvíjet kvalitní síť našich organizací, které poskytují špičkové služby související s péčí o seniory. Také budeme pokračovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které na území Desítky podávají pomocnou ruku potřebným. V rozpočtu jsme mysleli i na mladou generaci, pro níž chystáme například obnovu mobiliáře na dětských hřištích, dokončení oprav v Malešickém parku nebo revitalizaci Parku Solidarity.“

Z pohledu místostarosty Radka Lojdy (Společně pro Prahu 10 / TOP 09) bylo nejdůležitější sestavit rozpočet reálný a vyvážený. „Peníze směřujeme zejména na podporu školství, sportování dětí, nezapomínáme ani na tolik potřebnou bytovou otázku. Velkým úkolem koalice bude udržení nákladů a hledání nových finančních zdrojů, abychom mohli dál rozvíjet investiční projekty,“ dodává místostarosta Lojda.

Desítka tradičně věnovala velkou pozornost veřejnému projednání rozpočtu. To proběhlo 16. ledna na zasedání finančního výboru, na němž byli s navrženým rozpočtem podrobně seznámeni jak opoziční zastupitelé, tak občané Prahy 10, pro něž byl k dispozici i online přenos.