Aktuality ze školství

Praha 10 proti změnám územního plánu v lokalitě Trojmezí

Radní Prahy 10 dnes vyslovili svůj nesouhlas s navrhovanými změnami územního plánu v lokalitě tzv.Trojmezí. Na radnici dorazily celkem tři návrhy na změnu využití zahrnující přeměnu zeleně na obytnou a administrativní zástavbu přesahující úhrnou plochu 50 hektarů. "Podněty na změnu územního plánu v Trojmezí jsou podávány nekoncepčně, bez domluvy a koordinace s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě a jsou v příkrém rozporu s dlouho deklarovanými zájmy Prahy 10 i hlavního města v této lokalitě," zdůraznil v této souvislosti starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

Praha 10 proti změnám územního plánu v lokalitě Trojmezí

Lokalita Trojmezí patří k významným rozvojovým územím, které je svým charakterem unikátním z hlediska celé Prahy. Území je vlivem historického vývoje dosud neurbanizované a izolované od okolní zástavby. Jeho větší část je od roku 1999 součástí přírodního parku Hostivař- Záběhlice. "Na podnět městských části Praha 10, 11 a 15 vznikla dokonce na magistrátu pracovní skupina, která měla hledat pro oblast vhodné a schůdné řešení. Od dubna 2013 se však skupina nesešla a městské části nebyly ani informovány, proč byla činnost skupiny přerušena," upozornil starosta.

Dnes zamítnuté podněty na změnu funkčního využití podala mj. skupina PPF a Finep. Proti navrhovaným změnám se již koncem června vyslovila i Komise územního rozvoje Prahy 10. "Praha 10 podporuje původní myšlenku exprimátora Svobody a současného primátora Hudečka soukromé pozemky v Trojmezí vykoupit magistrátem a zřídit zde veřejně přístupný park pro všechny Pražany. Současná snaha území tzv. rozsalámovat je prostě nepřípustná," uzavřel starosta.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10