Aktuality ze školství

Praha 10 přispěje školám na vzdělávací projekty více než milionem korun

Mimoškolní aktivity, projekty nespecifické primární prevence nebo výchovně vzdělávací akce letos finančně podpoří Praha 10. Každá základní škola, kterou městská část zřizuje, bude moci na podobné projekty čerpat až 100 tisíc korun. 

Praha 10 přispěje školám na vzdělávací projekty více než milionem korun

„Mnoho škol v Praze 10 pořádá celou řadu akcí a mimoškolních aktivit, které považujeme za velmi důležité, přínosné a které mají velkou oblibu i mezi dětmi i rodiči. Považujeme proto za správné tyto činnosti finančně podpořit,“ říká radní pro oblast školství Ondřej Počarovský (TOP 09).

Školy běžně ze svého rozpočtu nebo za přispění rodičů pořádají oblíbené akce, jako jsou adventní dílny, vánoční trhy, výlety a sportovní akce, ale také výchovné a vzdělávací programy, které jdou nad rámec běžných školních vzdělávacích plánů –  například ekologická výchova nebo  adaptační programy a výjezdy.

„Rozpočet městské části je poměrně úsporný a my považujeme za rozumné podporovat právě oblast vzdělávání a školství. Jasně jsme řekli, že se jedná o jednu z našich priorit a nyní můžeme konečně začít naše sliby plnit,“ říká Ondřej Počarovský.

Každá ze škol, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 si tak bude moci zažádat o finanční podporu na jeden až tři své projekty.

„Nechceme zdržovat školy zbytečnou administrativou, takže žádost je možné podat vyplněním jednoduchého formuláře na odboru školství,“ doplnil Počarovský.

Rada městské části ve čtvrtek schválila i jeho další návrhy, které mají mateřským a základním školám také finančně ulehčit. Mateřské školy si rozdělí 525 tisíc korun na čističky vzduchu v souvislosti s prevencí respiračních onemocnění a filtrací vzduchu.

Dále základní školy i mateřské školy v Praze 10 si rozdělí celkem 454 tisíc korun, za které nakoupí hygienické potřeby. Peníze, které do městské kasy ze zákona plynou zdaněním hazardu, tak rodičům i školám ušetří nepříjemnosti.

„Chceme změnit zavedenou praxi, kdy školy na začátku školního roku prosí rodiče o nákup hygienických potřeb. Ty by měly hradit ze svého rozpočtu, ale často musí peníze použít na jiné účely a mýdla, kapesníčky a další hygienické potřeby pak nosí do školy rodiče dětí,“ vysvětluje radní.

Zdůrazňuje přitom, že pro některé rodiče je každý další výdaj na začátku finančně náročného  školního roku zásahem do rodinného rozpočtu.

„Jako zřizovatel mateřských i základních škol považujeme za samozřejmost tento standard dětem, rodičům i pedagogům zajistit. Školy se zbaví často nepříjemných chvil, kdy o tyto ‚dary‘ žádají a rodiče budou moci nákup kapesníčků a mýdel pustit z hlavy,“ uzavírá Počarovský .

Celkem tak po čtvrtečním rozhodnutí rady města dostanou školy a školky, které zřizuje městská část, šanci rozdělit si tak až 2 279 000 milionu korun.