Aktuality ze školství

Praha 10 bude znovu losovat plavenky pro seniory

Obyvatelé Prahy 10 můžou získat plavenky zdarma. Losovat se bude jednou za tři měsíce o více než tisíc kusů plavenek. Ty jsou určené pro osoby starší 60 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 10.

Praha 10 bude znovu losovat plavenky pro seniory

„Losování plavenek pro seniory se letos uskuteční už počtvrté, občané Prahy 10 mají o bezplatné plavání velký zájem. Pro letošek jsme proto mírně upravili pravidla losování tak, abychom lépe vyhověli požadavkům obyvatel,“ říká radní Bohumil Zoufalík.

Plavenky se oproti předchozím letům nebudou losovat každý měsíc, ale jednou za čtvrt roku a bude jich celkem o 690 více než v loňském roce.

„Losování o bezplatné plavání v plaveckém bazénu sportovního areálu Slavia bude probíhat jednou za tři měsíce a plavenky budou vydávány vždy na následující tři měsíce dopředu, takže zájemci nebudou muset chodit na losování každý měsíc, ale jen třikrát do roka. V rámci každého losování bude seniorům z městské části Praha 10 rozdáno 1130 kusů plavenek,“ vysvětluje předsedkyně sportovního výboru Kateřina Peštová.

Držitel plavenky bude oprávněn navštívit plavecký stadion Slavia v hodinách určených pro veřejnost a v čase, který mu bude vyhovovat. Jedna plavenka platí 90 minut.

Přínosy plavání jsou nezpochybnitelné. Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje veškeré svalstvo, především velké svalové skupiny. Zapojuje do činnosti svaly, které jsou v běžném životě zanedbávány. Hydrostatický tlak přispívá k relaxaci svalů. Dalším přínosem plavání je jeho pozitivní vliv na rozvoj dýchacího systému. Plavání lze zařadit mezi důležité prostředky mentální hygieny člověka, zejména při nespavosti, depresích či předrážděnosti.

Harmonogram losování plavenek: 

 

losování plavenek na měsíc duben, květen, červen

 

pondělí 3. 4. 2017

13:30 - vydávání slosovatelných lístků

14:00 – losování plavenek

KD Barikádníků

losování plavenek na měsíc červenec, srpen, září

 

pondělí 26. 6. 2017

13:30 – vydávání slosovatelných lístků

14:00 – losování plavenek

KD Barikádníků

losování plavenek na měsíc říjen, listopad, prosinec

 

pondělí 2. 10. 2017

13:30 – vydávání slosovatelných lístků

14:00 – losování plavenek

KD Barikádníků

 

Více informací naleznete na www.aktivnidesitka.cz v sekci „Aktivity“ – Plavání pro seniory.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10