Aktuality ze školství

Poslední volná místa v kurzech trénování paměti pro seniory i v roce 2016

Každý z nás se může potýkat s problémy s pamětí. Proto je vhodné znát různé metody a techniky, jak s pamětí pracovat a procvičovat ji, aby nám co nejlépe sloužila v každém věku.Nikdy není pozdě s trénováním paměti začít, proto nabízíme zájemcům o tyto kurzy z řad seniorů, kteří mají své trvalé bydliště na území naší městské části, možnost zúčastnit se i v tomto roce jednoho ze šesti nabízených kurzů trénování paměti, které během dubna
až června 2016 pořádáme.

Poslední volná místa v kurzech trénování paměti pro seniory  i v roce 2016

Kurzy trénování paměti jsou určeny osobám v seniorském věku, které se chtějí setkat v příjemném prostředí se svými vrstevníky, naučit se něco nového a posílit svou paměť.

 

Každý běh se skládá z pěti hodinových lekcí a jeho kapacita je maximálně 18 osob. Kurz vede zkušená lektorka, proto nemusíte mít obavy, že by Vás zkoušela, známkovala
či porovnávala s ostatními účastníky. Naopak, cílem trénování paměti je rozvíjet individuální schopnosti a možnosti každého účastníka, aby si uvědomil, co dokáže za použití správných nástrojů a technik, a jak získané dovednosti uplatnit pro zvýšení kvality a bezpečnosti každodenního života. Na kurzu se mj. dozvíte, jak si lépe zapamatovat jména a obličeje, jak se chovat, abyste předcházeli situacím, kdy si nedokážete vybavit, zda jste vypnuli sporák nebo zamkli byt, jak si pamatovat důležitá telefonní čísla, či PIN do bankomatu, jakými způsoby si lze zapamatovat větší množství nových informací, či si naopak vybavit informace z minulosti. Kurz probíhá ve velmi přátelské a tvořivé atmosféře. Velice brzy budete mile překvapeni, kolik toho Vaše paměť dokáže, pokud víte, jak s ní pracovat.

Poslední volná místa jsou k dispozici v kurzech, které se budou konat každou středu v následujících termínech:

Termín: 1.6. - 29.6.2016 (9:30 – 10:30 hodin)

Termín: 1.6. - 29.6.2016 (10:45 – 11:45 hodin)

Kurzy se budou konat v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10, v ulici Jasmínová 35. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 603 852 715. Účast v kurzu je bezplatná.