Aktuality ze školství

Podzimní vlastivědné vycházky po Praze 10 s novými trasami

Stejně jako v minulých letech připravila i na letošním podzim Praha 10 ve spolupráci s Pražskou informační službou pro své občany oblíbené vlastivědné vycházky. Občané se na vycházkách, pořádaných až do konce listopadu letošního roku, budou moci seznámit s významnými památkami Prahy 10. 

Podzimní vlastivědné vycházky po Praze 10 s novými trasami

Na podzimní období jsme připravili šest tras vycházek. Na rozdíl od jarního období jsou pro naše občany připraveny tři nové trasy, a to ve Vršovicích, Strašnicích a Malešicích. Naopak např. stále vyhledávaná vlastivědná vycházka s názvem „Pražský Bohdalec – na pomezí Vršovic a Michle“, nebo vycházka po „Vinohradských vilách“, či v oblasti Záběhlic zůstávají v nezměněné trase.

První vycházka, vedená po nové trase než v předchozím období, představí zájemcům historii Malešic a seznámí je s osobnostmi, jejichž život je s touto částí Prahy 10 spojen. Druhý okruh zavede návštěvníky na rozhraní městských částí Prahy 10 - Vršovic a Michle, a to sice na tzv. Pražskou plošinu – Bohdalec, ve třetím okruhu budou, díky novému vedení trasy vycházky, představeny další pamětihodnosti Strašnic, čtvrtý okruh připomene návštěvníkům vilovou čtvrť Vinohrad. S obecnou historií Vršovic a nejvýznamnějšími památkami této části Prahy, včetně poněkud skrytého Vršovického hřbitova a dělnické kolonie Sedmidomky, se návštěvníci seznámí na trase s číslem pět. Poslední šestý okruh zavede návštěvníky do oblasti Záběhlic, kde budou moci získat informace o obecné historii lokality, osobnostech, s nimiž je toto území svázáno i o významných průmyslových podnicích a mlýnech.

Vycházky zavedou návštěvníky nejen do míst, která znají v jejich současné podobě, ale dozvědí se i o historii míst, jejichž podoba i využití je zcela odlišné od původního historického účelu. Příkladem může být např. „zábavní park Eden“, který již v současnosti neexistuje. V rámci vycházky se lidé budou moci dozvědět něco nejen o historii tohoto místa, ale budou si moci prohlédnout i několik autentických fotografií.

Každá trasa vycházky se bude konat vždy dvakrát, jednou ve všední den a jednou o víkendu. Vycházky budou zahájeny od 15 hodin. První vycházka po trase „Malešice“ je plánována již na neděli 18. září 2016 od 15:00 hodin. Vstupenky na vlastivědné vycházky budou pro občany Prahy 10 k vyzvednutí zdarma v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10, a to jak ve Vršovické ulici, tak i v budově Bytového domu Malešice v Počernické ulici, vždy od pondělí přímo předcházejícímu termínům vycházky.

Počet účastníků jednotlivých vycházek je omezen – jedné vycházky se může zúčastnit maximálně 30 osob.

Více informací o vlastivědných vycházkách včetně harmonogramu a vedení jednotlivých tras získáte v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10, nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 10 www.praha10.cz, v sekci „Akce a projekty“.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10