Aktuality ze školství

Podpořili jsme péči o památky

Radnice vyhodnotila svůj dotační program na podporu péče o hodnotné nemovité objekty na území Prahy 10. Ten byl vypsán v loňském roce a vztahoval se na kulturní památky a na stavby, které jsou cenné z hlediska architektonického a urbanistického vývoje městské části. 

Publikováno: 04.08.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Kultura3233
Podpořili jsme péči o památky

Dotaci více než 77 tisíc korun získal projekt na obnovu výklenkové kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého v Záběhlicích. Především dojde k opravě samotné kapličky, nahrazení asfaltového povrchu v jejím okolí vhodnějším materiálem a k restaurování světcovy sochy. Částkou 170 tisíc korun bylo podpořeno také restaurování lavic kostela sv. Václava ve Vršovicích. Obnovy se dočká celkem 64 lavic, které nyní nesou různé stopy poškození.

 

Žádosti o dotaci od městské části až do výše 30 % skutečných nákladů mohli podávat vlastníci a spoluvlastníci objektů do konce ledna. Projekty poté posoudila památkové komise a následně je schválila rada městské části a zastupitelstvo.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10