Aktuality ze školství

Obnova uličního stromořadí v ulici V Olšinách

Na základě žádosti dotčeného orgánu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, kterým je odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10 informujeme o začátku rekonstrukce jižní části uličního stromořadí v ulici V Olšinách (úsek ulic Starostrašnická – Úvalská). Jedná se o stromořadí celopražského významu. Správu pro Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, zajišťuje organizace Lesy hl. m. Prahy.

 

V předmětné části stromořadí roste 134 stromů. Při detailním dendrologickém posouzení bylo navrženo k odstranění 77 stromů. Ze strany správce pak bylo požádáno o odstranění 53 stromů. Důvodem k tomuto postupu není jen snaha zajistit ochranu zdraví a majetku, ale i odpovědná péče o stromořadí, kdy je nutné postupně stromořadí obnovovat. V současnosti v tomto stromořadí rostou sakury, které jsou jedinečné v době kvetení. Jedná se o kultivar Kanzan. Nově se bude sázet buď kultivar Shirofugen, který nakvétá bíle a postupně se zbarvuje do růžova. Na základě diskuze s občany i se správcem stromořadí bude při výběru dodavatele nových stromů možné využít i kultivar Kanzan. Každopádně, co se týče kvetení, by nemělo dojít k zásadní změně.

 

Orgán ochrany přírody a krajiny důkladně prověřil doložené poklady, které obsahují fotodokumentaci v době vegetace, textovou část a tabulkovou část dendrologického průzkumu. Zpracovatelem podkladů je jeden z předních odborníků v ČR v oblasti dendrologie a obnovy stromořadí Ing. Josef Souček, který vyučuje na ČZU a je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Na základě podkladů bylo rozhodnuto o povolení pokácení předmětných 53 stromů. Zároveň ve stejném počtu byla stanovena náhradní výsadba. Běžně se stanovuje její realizace do 1 roku od pokácení stromů. S ohledem na významnost tohoto stromořadí byla lhůta stanovena na 2 měsíce. Zároveň s náhradní výsadbou bude realizováno dosazení stávajících volných míst. Ve výsledku tedy bude vysazeno cca 73 nových stromů.

 

Dendrologický průzkum – textová část.

 

Dendrologický průzkum – tabulková část.

 

Publikováno: 22.02.2017
Kategorie: Článek, Veřejné prostory, Strašnice, Různé1441
Obnova uličního stromořadí v ulici V Olšinách

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10