Aktuality ze školství

Nebytové prostory k nájmu

Městská část Praha 10 vyhlásila výběrové řízení na nájem nebytových prostor. K dispozici jsou kanceláře, prodejny, dílny, sklady, ateliéry, ordinace, garáže a dokonce i vyřazený kryt civilní obrany.

Publikováno: 06.02.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a nemovitý majetek, Podnikání3809

Zájemci mohou své nabídky podávat nejpozději v pondělí 20. března 2023 do 10.00 hod., a to osobně do podatelny během úředních hodin (ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, budova A, č. dveří 03).

Ve všech nabízených nebytových prostorech je možná prohlídka. Po domluvě ji umožní správce nemovistosti, uvedený na webových stránkách. Ten také poskytuje bližší informace o stavu nemovitosti. Vyhodnocení předložených nabídek provede Komise majetková a nebytových prostor, a to s určením pořadí nabídek žadatelů podle výběrových kritérií. K těm patří nabízená výše nájemného za 1 m2/ rok, navrhovaný účel využití prostoru a zájem městské části. Vyhodnocení bude spolu s přihláškami uchazečů předloženo ke schválení Radě městské části Praha 10, jejíž rozhodnutí bude konečné.

Kompletní nabídka nebytových prostor