Aktuality ze školství

Návrh Akčního plánu komunitního plánování městské části Praha 10 na období 2023–2024

Upozorňujeme všechny zájemce o problematiku sociálních služeb na území naší městské části, že na stránkách sociálního portálu MČ Praha 10 je možné od 11. do 25. ledna připomínkovat Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023–2024 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb.

Publikováno: 10.01.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3795

Dokument stanoví hlavní úkoly, kterým se bude MČ Praha 10 v letech 2023 a 2024 v oblasti sociálních a návazných služeb věnovat. Vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, při němž spolupracují uživatelé sociálních a návazných služeb, poskytovatelé těchto služeb, představitelé městské části Praha 10 (zadavatel služeb) a občané, které tato oblast zajímá.

Materiály k připomínkování a veškeré potřebné informace najdete na sociálním portálu MČ Praha 10 www.desitkapomaha.cz, a to na hlavní straně v rubrice „Aktuality“ nebo v sekci komunitního plánování (http://socialniportal.praha10.cz/komunitni-planovani.aspx).