Aktuality ze školství

Na Desítce přibyly nádoby na kovy a elektroodpady

Možnost odděleného sběru kovových odpadů v rámci stanovišť nádob na tříděný odpad probíhá v Praze 10 od srpna loňského roku. K původním patnácti nádobám přibylo na přelomu února a března dalších 14 nádob, kde lze kovové odpady vhazovat.

Na Desítce přibyly nádoby na kovy a elektroodpady

Pro umístění byly zohledněny i návrhy, které došly od obyvatel MČ.  Nádoba na kovy má šedou barvu a je popsána vysvětlivkami, co lze do ní vkládat. Jedná se o nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak do nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd. (tyto lze předávat ve sběrných dvorech). Soupis všech míst, kde se nádoby nachází je na webu MČ: http://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sber-kovovych-obalu.aspx .

Přibyly také nádoby na drobná elektrozařízení, a to na osmi nových stanovištích tříděného sběru. Celkem je možné pro odložení drobných domácích elektrospotřebičů využít 29 kontejnerů. Ty mají červenou barvu a kromě vyřazeného elektra (typu radiopřijímačů, CD přehrávačů, ale také výpočetní techniky včetně příslušných komponentů, jako jsou myši nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní), kalkulačky, herní zařízení apod.) lze do integrovaného boxu na nádobě vkládat i baterie a monočlánky.

Soupis stanovišť s nádobou na elektro je na stránkách MČ: http://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sber-elektroodpadu.aspx .