Aktuality ze školství

MČ Praha 10 začne s rekonstrukcí ZŠ V Olšinách, magistrát ji podpoří dotací

MČ Praha 10 má zajištěné financování rekonstrukce ZŠ V Olšinách („staré školy“), a může tak zahájit výběr dodavatele stavebních prací. Škola, která je od roku 2009 zavřená, by mohla být žákům k dispozici už od školního roku 2023-2024. Magistrát hl. m. Prahy přispěje investiční dotací 80 milionů korun, její výši včera schválilo zastupitelstvo hlavního města. Kontrolní rozpočet rekonstrukce významné secesní budovy je 205 milionů korun bez DPH.

Publikováno: 28.05.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3431

Vzhled „nové“ školy na dohled od metra Strašnická bude maximálně vycházet z původní podoby z roku 1909. „Budova je od roku 2014 vedená jako kulturní nemovitá památka, a naším záměrem je maximálně využít potenciál stavby. Návrh vychází z původních dispozic, do zachovaných konstrukcí budeme zasahovat jen minimálně. Součástí projektu je i oprava venkovních povrchů, drobných objektů a oplocení v areálu tak, aby bylo jeho užívání bezpečné, přehledné a funkční. Studie zahrnuje také úpravu volné plochy východně od školy a vytvoření víceúčelového hřiště,“ shrnuje Olga Koumarová (ODS), radní pro radní pro investice a budovy základních a mateřských škol.

V současné době už je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby a bylo vydané stavební povolení. Nyní tak může Desítka zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Rekonstrukce staré školy je naší velkou prioritou, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé vzhledem k demografickému vývoji - do škol míří silné populační ročníky a stávající kapacity jsou na hraně. ZŠ V Olšinách přitom pojme 360 žáků. A zadruhé s ohledem na velkou kulturní hodnotu secesní budovy. Moc mě těší, že naše děti budou moci každý den navštěvovat budovu takové hodnoty,“ říká místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN), jenž má na radnici v gesci oblasti kultury a školství.

Pokud nedojde v průběhu výběrového řízení a následné realizace stavby k žádným komplikacím, bude nová škola žákům k dispozici už od začátku školního roku 2023-2024. Mohou se těšit na 12 kmenových učeben, družinu, 4 odborné učebny a 2 tělocvičny, jejich učitelé na 5 kabinetů, 5 kanceláří a sborovnu, všichni pak na jídelnu s vlastní kuchyní. Nebudou chybět ani venkovní lodžie s posezením a prosklený tubus s výtahem, který zajistí bezbariérový přístup do všech pater.

O loňském festivalu: 

Ikonická budova staré školy byla využitá ještě před započetím rekonstrukce. Vloni se tady v termínu od 9. do 17. října konal multižánrový festival 4+4 dny v pohybu, který se tematicky věnoval budoucnosti vzdělávání. Nabídl jak konferenci, tak například zážitkové hodiny s progresivními lektory.