Aktuality ze školství

MČ Praha 10 vyčíslila náklady na obnovu školních budov: více než 1,7 miliardy korun na následujících 10 let

MČ Praha 10 zpracovala dlouhodobý záměr s názvem ´kompletní obnova materiálně technické základny MŠ a ZŠ´. Jedná se o podrobný plán oprav, rekonstrukcí a výstavby budov mateřských a základních škol. Předpokládaný objem nákladů je (v současných cenách) více než 1,7 miliardy korun na deset let, letošní rozpočet počítá s 86 miliony. Městská část bude u jednotlivých projektů usilovat o co nejvyšší využití dotací.

Publikováno: 06.02.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a nemovitý majetek, Školství3103

Desítka je zřizovatelem 13 základních a 20 mateřských škol, které působí celkem ve 40 samostatných objektech. „Jejich stáří se pohybuje mezi 45 a více než 100 lety, a technický stav naprosté většiny z nich tomu odpovídá. V podstatě na denním pořádku jsou v našich školách a školkách havárie zdravotně technické instalace, elektroinstalace a další poruchy,“ shrnuje radní pro investice Olga Koumarová (ODS).

 

Vršovická radnice proto zpracovala dlouhodobý plán, jehož plnění má tyto negativní jevy – a neplánované výdaje – minimalizovat. „Současná koalice navázala na minulé vedení, které zadalo zpracování technických pasportů objektů mateřských a základních škol. Ty dokumentují, že současný technický stav školských budov je nutné ihned systematicky řešit,“ popisuje Olga Koumarová. „My reagujeme desetiletým záměrem, vzhledem ke stáří budov ale není reálné predikovat úplně všechny náklady. Postupně se mohou ´přidávat´ další nutné opravy, dosud skryté,“ přiznává radní pro investice.  

 

V letošním roce je v rozpočtu na obnovu do školních budov alokováno 86 milionů korun, prioritu mají rekonstrukce MŠ U Vršovického nádraží, novostavba MŠ Bajkalská a zateplení v ZŠ Olešská. V nadcházejících letech radnice plánuje mj. rekonstrukci ZŠ V Olšinách (z důvodu památkové ochrany budovy byl přehodnocen původní projekt).

 

Kromě havarijního stavu budov reaguje MČ Praha 10 i na kapacitní problémy svých školek, a zejména škol. Ve zpracovaném záměru zejména plánovanou novostavbou MŠ Bajkalská a rekonstrukcí ZŠ V Olšinách, průběžně budou vytipovávány vhodné prostory pro přístavby a nová školská zařízení. „Máme k dispozici aktualizovanou demografickou analýzu, z níž vyplývá, že současné kapacity jsou nedostatečné. Podle zmíněného materiálu do roku 2028 naroste počet dětí ve věku 6-10 let o 10 % a ve věku 11 – 14 let dokonce o 42 %,“ vypočítává David Kašpar (VLASTA/STAN), radní pro školství a kulturu. Dobré materiální a technické podmínky pro vzdělávání jsou rovněž jednou z pěti hlavních oblastí nedávno zpracované Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 – 2025.

 

„Při plánování projektů na obnovu školních budov budeme usilovat o maximální využití dotací jak ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, tak z evropských fondů. Řada projektů se týká energetických úspor, které v důsledku přinesou městské části snížení provozních výdajů,“ zdůrazňuje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro finance, rozpočet a dotace. 

Přiložené dokumenty