Aktuality ze školství

MČ Praha 10 se podílí na efektivním řešení bydlení

Městská část Praha 10 podepsala Memorandum o spolupráci v rámci Sítě Partnerství. Ta spojuje obce a neziskové organizace, které usilují o efektivní řešení bytové nouze a bezdomovectví. Společné setkání zahájil radní Michal Kočí.

MČ Praha 10 aktuálně vyhodnocuje data zjištěná z podprojektu 100denní Výzva, v rámci něhož provedla mapování rodin v ubytovnách a azylových domech. Nezůstalo jen u zjišťování stavu, počtů, podmínek, ale došlo i zabydlování prvních konkrétních rodin.

„Cílem setkání, na které přijeli zástupci měst z celé republiky, bylo vzájemné sdílení zkušeností (typy řešených problémů, pozitivní praxe, ale i nezdary a snaha se jim vyvarovat). Problematika zabydlování nepřináší bezprostředně ekonomicky měřitelný výsledek, tudíž není úplně populární. O jejím dlouhodobém přínosu (morálním i ekonomickém) ale nemáme sebemenších pochyb,“ uvedl Michal Kočí.

Zástupci MČ Praha 10 prezentovali:

  • práci Kontaktního centra bydlení
  • sestavování a funkčnost pravidel pro přidělování obecních bytů,
  • dosažení výsledků 100 denní výzvy, kdy se nám povedlo dostat z ubytoven a azylových domů přes 5 rodin s malými dětmi.

 

Více na https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10