Aktuality ze školství

MČ Praha 10 bude i v příštím roce pokračovat v investicích, financování si jistí kontokorentním úvěrem

MČ Praha 10 bude i v roce 2022 významně investovat do rozvoje svého území, plánuje zejména výstavbu MŠ Bajkalská, zahájení rekonstrukce secesní školy na Strašnické a realizaci energetických úspor v ZŠ Olešská a MŠ U Roháčových Kasáren. V případě časového nesouladu příjmů a výdajů využije městská část k jejich financování krátkodobě kontokorentní úvěr.

Publikováno: 15.11.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance3538

Kontokorentní úvěr je standardní nástroj, který umožňuje krátkodobě čerpat i finanční prostředky nad rámec zůstatku na účtu. Běžně ho využívají jednotlivci, firmy ale i města a obce. O schválení smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. rozhodlo dnešní Zastupitelstvo MČ Praha 10.

„Rovnice je celkem jednoduchá. Všechny naše výdaje, plnění již uzavřených smluv i plánování výdajů nových, musí být kryté zdroji, tedy příjmy nebo financováním. Do rozpočtu však předem nemůžeme zapojit dotační příjmy, které už přitom máme schválené, již jsme o ně zažádali, máme je zařazené do tzv. zásobníku, nebo o ně žádat budeme. Proto může dojít k časovému nesouladu, kdy budeme potřebovat něco aktuálně zaplatit, ale na účtu ještě nebudeme mít dostatečnou hotovost,“ vysvětluje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní desáté městské části pro finance, rozpočet a dotace.

„V minulých letech využívala naše městská část ke krytí rozpočtu vlastní rezervy. Jejich výše se však v důsledku realizovaných investic a nižších výnosů z prodeje nemovitého majetku v roce 2020 způsobených především pandemií COVID-19 snížila,“ doplňuje radní Sedmihradská a přidává konkrétní příklady investic: „Majetek ve formě peněz na účtech – přes půl miliardy korun - byl v uplynulých třech letech transformován do majetku ve formě zrekonstruované polikliniky Malešice, rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30, bývalého kina Vzlet, KD Cíl a jeho předprostoru, řady mateřských a základních škol a výstavby MŠ Nad Vodovodem a Nízkoprahového centra pro děti a mládež u Botiče.“

Kontokorentní úvěr bude moci městská část čerpat do maximální celkové výše 130 milionů korun. Nejsou s ním spojené žádné poplatky, jedinými náklady budou úroky z případné skutečně čerpané částky, kdy úroková sazba bude o šest setin procenta nižší než mezibankovní sazba O/N PRIBOR.

Výzvu na poskytnutí kontokorentního úvěru městská část zveřejnila prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena, nejvýhodnější nabídku předložila Česká spořitelna. 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10