Aktuality ze školství

Kurzy trénování paměti pro seniory

Stejně jako v předchozích letech pořádá MČ Praha 10 opětovně kurzy trénování paměti, nebo kurz trénování paměti doplněný o pohybové aktivity pod názvem „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“.

Nikdy není pozdě s trénováním paměti začít, proto nabízíme zájemcům o tyto kurzy z řad seniorů, kteří mají své trvalé bydliště na území naší městské části, možnost zúčastnit se i v tomto podzimním období jednoho z nabízených kurzů trénování paměti, které během listopadu 2018 pořádáme.

Kurzy trénování paměti i kurz doplněný o pohybové aktivity jsou určeny osobám v seniorském věku, které se chtějí setkat v příjemném prostředí se svými vrstevníky, naučit se něco nového a posílit svou paměť.

KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Každý běh kurzů trénování paměti se skládá z pěti hodinových lekcí a jeho kapacita je maximálně 18 osob. Kurz vede zkušená lektorka, proto nemusíte mít obavy, že by Vás zkoušela, známkovala či porovnávala s ostatními účastníky. Naopak, cílem trénování paměti je rozvíjet individuální schopnosti a možnosti každého účastníka, aby si uvědomil, co dokáže za použití správných nástrojů a technik, a jak získané dovednosti uplatnit pro zvýšení kvality a bezpečnosti každodenního života. Na kurzu se mj. dozvíte, jak si lépe zapamatovat jména a obličeje, jak se chovat, abyste předcházeli situacím, kdy si nedokážete vybavit, zda jste vypnuli sporák nebo zamkli byt, jak si pamatovat důležitá telefonní čísla, či PIN do bankomatu, jakými způsoby si lze zapamatovat větší množství nových informací, či si naopak vybavit informace z minulosti. Kurz probíhá ve velmi přátelské a tvořivé atmosféře. Velice brzy budete mile překvapeni, kolik toho Vaše paměť dokáže, pokud víte, jak s ní pracovat.

Kurzy trénování paměti budou probíhat vždy v pondělí a ve středu v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35, Praha 10 na Zahradním Městě, v těchto termínech:

 

TERMÍNY

I. kurz

12. 11. – 26. 11. 2018

13:00 – 14:00 hod.

II. kurz

12. 11. – 26. 11. 2018

14:15 – 15:15 hod.

 

Kurzy trénování paměti pro seniory

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI S POHYBOVÝMI AKTIVITAMI

V rámci 120 minutového bloku bude nejdříve hodinu procvičováno tělo, následovat bude hodina cvičení paměti. Fyzické cvičení bude zaměřeno mj. na propojování mozkových hemisfér, procvičování jemné i hrubé motoriky, pozornost, zrychlení reakcí, správné dýchání atd. Cvičení nebude probíhat na zemi. V případě potřeby jej bude moci účastník absolvovat celé na židli. Na cvičení není potřeba sportovní obuv ani sportovní oblečení, stačí pohodlný oděv.

Každý běh se skládá z pěti dvouhodinových lekcí a jeho kapacita je maximálně 15 osob. Trénování paměti, které bude náplní druhé hodiny, bude mít obsahově stejnou náplň, jako kurzy, jejichž součástí nejsou pohybové aktivity.

Kurz trénování paměti doplněný o pohybové aktivity bude taktéž probíhat vždy v pondělí a ve středu v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35, Praha 10 na Zahradním Městě, v tomto termínu:

TERMÍNY

Kurz s pohybovými aktivitami

12. 11. – 26. 11. 2018

15:30 – 17:30 hod.

 

Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území Prahy 10 a jsou pro ně bezplatné.

Zájemci se mohou hlásit e-mailové adrese info@pontias.cz, nebo na tel. čísle 603 852 715.

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10