Aktuality ze školství

Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny od dubna

Na jaře je možné opět využít na několika místech velkoobjemové kontejnery pro bioodpady z údržby zahrad rodinných domů.

Publikováno: 03.04.2017
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Veřejné prostory, Zprávy tiskového mluvčího1503

Kontejnery jsou určeny výhradně pro odpad biologického charakteru, jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů. Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů.

K odkládání bioodpadů slouží také Sběrné dvory hlavního města Prahy nebo stabilní sběrné místo bioodpadu, která se nachází v ulici Dřevčická (cca 100 metrů od ulice Černokostelecká). Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu je od občanů města zdarma.

Kompletní rozpis a více informací na www.praha10.cz v informační složce „životní prostředí a odpady“, nebo přímo na drese  http://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad.aspx

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10