Aktuality ze školství

Jedná se o vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy v Bohdalecké a Bělocerkevské ulici

V současné době Magistrát hl. m. Prahy projednává návrh Dopravního podniku hl. m. Prahy na vyznačení dvou vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na území Prahy 10. Jedná se o ulice Bohdaleckou v úseku Moskevská – Brtnická ve směru na Spořilov v délce cca 330 m (ukončení cca 85 m před stop čárou křižovatky Bohdalecká x U plynárny) a Bělocerkevskou v úseku 28. pluku – Dukelská ve směru na Žižkov v délce cca 65 m (ukončení cca 60 m před stop čárou křižovatky Bělocerkevská x Ruská).

 

Publikováno: 22.08.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Michle, Vršovice, Různé2894
Jedná se o vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy v Bohdalecké a Bělocerkevské ulici

Důvodem je uychlení průjezdu autobusů městské hromadné dopravy zejména ve špičkách pracovních dní (platnost vyhrazeného BUS pruhu: Po-Pá 6-10, 14-19 h). Dotčenými úseky komunikace je vedeno několik vytížených autobusových linek s dlouhými trasami (135, 124, 136, 139, 150, 213) a každé narušení jízdního řádu vede k nepravidelnostem v provozu. Zpožděné spoje přitom nabírají stále více cestujících a prodloužením jejich výstupů a nástupů zpoždění dále narůstá. Vyhrazený jízdní pruh je kromě BUS určen i vozidlům integrovaného záchranného systému, městské policie, taxi a cyklistům. 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění a situace dopravního značení naleznete v přiložených dokumentech. Magistrát hl. m. Prahy vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Desítka zavedení vyhrazených autobusových pruhů v daných úsecích Bělocerkevské a Bohdalecké ulice nepovažuje za efektivní. Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10 včera jednomyslně odosuhlasila stanovisko, že opatření nepodporuje. 

Přiložené dokumenty

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10