Aktuality ze školství

Jak fungoval systém managementu kvality? Úřad vydal zprávu za loňský rok

Úřad desáté městské části přezkoumal, jak vloni fungoval jeho systém managementu kvality. Zprávu z přezkoumání schválila Rada MČ Praha 10 na svém zasedání dne 13. 7. 2021. Kompletní Zpráva byla zpracována na základě podkladů jednotlivých odborů resp. samostatných oddělení.

Publikováno: 19.07.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3464

Jaké jsou silné stránky managementu kvality na desítkovém úřadě? Materiál pozitivně hodnotí zejména dosažené výsledky v oblasti systému řízení, provázanost systémů řízení podle normy ISO 9001, MA 21 a Strategického plánu udržitelného rozvoje, koncepčnost (u vybraných ukazatelů výkonnosti jsou vedeny velmi dlouhé trendy a jsou zjišťovány příčiny poklesu/růstu), dosažené výsledky v oblasti školství, oblasti kultury a sportu a oblasti sociální, v oblasti životního prostředí a poskytování služeb občanům.

Zpráva má v závěru zpracované opatření pro rok 2021 do oblastí interních cílů kvality a v oblasti zlepšování služeb ve vztahu k požadavkům občana. 

Přiložené dokumenty