Aktuality ze školství

Informace o stávce v mateřských a základních školách Prahy 10

Chtěli bychom vás informovat o plánované stávce učitelů, která se uskuteční v pondělí 27. listopadu. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyzval zaměstnance školství ke svému právu vyjádřit nesouhlas prostřednictvím stávky.

Publikováno: 24.11.2023
Kategorie: Článek, Školství4974
Informace o stávce v mateřských a základních školách Prahy 10

Jako zřizovatel 20 mateřských škol a 13 základních škol na Praze 10, respektujeme právo učitelů a zaměstnanců škol ke stávce. My jako zřizovatel věříme, že stávka nebude mít negativní dopad na výuku dětí. Proto také věříme, že naši učitelé budou brát v úvahu vzdělávací potřeby svých žáků.
 

Zde jsou informace o zapojení jednotlivých škol do plánované stávky:
 

Základní školy

Z 13 základních škol se aktivně zapojí do stávky 9 škol. V pěti z nich lze očekávat výrazné, až zcela úplné uzavření provozu. Čtyři školy plánují omezenou výuku, kterou budou moci využít především žáci prvního stupně. Stále probíhají jednání, a proto může dojít k dílčím změnám.
 

Mateřské školy

Z 20 mateřských škol se aktivně do stávky zapojí 3 školy, které zcela uzavřou svůj provoz. Jedna škola nebude schopna zařídit stravování pro děti, takže si je budou muset přinést vlastní. Zbylých 16 mateřských škol pojede v běžném režimu a provoz nebude omezen. Většina z nich stávkujícím vyjádří pouze tichou podporu. Některé školy budou rodiče informovat o svém stanovisku ke stávce na nástěnce školy.
 

V případě dalších změn vás budeme průběžně informovat.