Aktuality ze školství

Informace k zápisu do mateřských a základních škol a přípravných tříd zřízených MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025

Zápisy do základních a mateřských škol a do přípravných tříd proběhnou pro školní rok 20024/2025 v následujících termínech:

Publikováno: 10.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Školní rok a provoz4995
  • do základních škol se zápisy uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2024

Přehled základních škol zřízených MČ Praha 10.

 

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, které mají adresu trvalého bydliště hlášenu na adrese ÚMČ Praha 10 na změnu spádové školy. Po změně sídla úřadu (Vinohradská 3218/169) se spádovou školou stala ZŠ Hostýnská.

 

 

  • do mateřských škol se zápisy uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2024

Přehled mateřských škol zřízených MČ Praha 10.

 

Doporučujeme zákonným zástupcům využít elektronický předzápis, který bude pro zákonné zástupce zpřístupněn přibližně jeden měsíc před konáním zápisů na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

       Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly pěti let.

 

  • do přípravných tříd základních škol se zápisy uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2024.

Přehled základních škol, ve kterých je zřízena přípravná třída.

 

Více informací naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.