Aktuality ze školství

I tento rok budou mít občané Prahy 10 možnost podávat návrhy na změny veřejných prostor

Zastupitelstvo této městské části na svém zasedání schválilo vyhlášení 2. ročníku projektu Moje stopa, včetně upravených pravidel. Ještě před prázdninami tak úřad spustí informační kampaň a v září naplno odstartuje další proces participativního rozpočtování na Desítce.

I tento rok budou mít občané Prahy 10 možnost podávat návrhy na změny veřejných prostor

„V rámci hodnocení pilotního ročníku projektu Moje stopa nám jeho účastníci dali vědět, že by bylo vhodné nestavět v rámci hlasování na stejnou roveň velké a malé, komunitní, projekty. Na to reagujeme změnou v pravidlech a věříme, že tato změna bude motivující pro občany, kteří mají dobrý nápad za méně peněz, ale obávali by se konkurence velkých projektů,“ uvedl B. Zoufalík, který má participativní rozpočet ve své gesci.

Celková částka 5 milionů bude tady rozdělena, a to na 3 miliony pro velké projekty v limitu 500 tisíc až jeden milion, a 2 miliony budou určeny pro projekty malého rozsahu v rozmezí 50 až 500 tisíc korun. Změnou také prošel způsob tvorby návrhů, do nějž chce radnice více vtáhnout občany. „ Chceme, aby se prostřednictvím projektu Moje stopa naši obyvatelé sdružovali a víc si vzali navržené projekty za své. Proto jsme do procesu zařadili sadu veřejných setkání, na nichž budou moci občané vyjádřit své názory k navrhovaným projektům a zasáhnout tak do jejich výsledné podoby,“ uvedla koordinátorka projektu K. Vávrová.

Další změnou je snížení věkové hranice navrhovatelů projektů. Loňská zkušenost s aktivitou žáků 5.B ze ZŠ Nad Vodovodem inspirovala radnici k tomu, aby snížila věk navrhovatelů na 15 let. Podle Vávrové bude část informační kampaně zaměřena i na základní a střední školy na území Prahy 10 s cílem vzbudit zájem o projekt Moje stopa u mládeže.

V prvním ročníku projektu Moje stopa bylo hlasováno o 33 návrzích, na stupně vítězů se rozhodnutím občanů dostalo sedm z nich. U všech od března probíhají přípravné fáze na realizaci, a to ve spolupráci s jejich tvůrci. „Je naší prioritou vybudovat co nejrychleji to, co si veřejnost přála a děláme pro to maximum,“ uvedl B. Zoufalík. „Například u metra Strašnická už proběhlo několik úprav, u dalších návrhů je zpracovávána projektová dokumentace“.