Aktuality ze školství

Hledáme členy hodnotících komisí

Chcete na vlastní oči vidět, jak vyhodnocujeme veřejné zakázky a výběrová řízení? Zkontrolovat, že to děláme správně a transparentně? A ještě si při tom přivydělat? Pak se přihlaste do našeho výběrového řízení na členy v hodnotících komisích! Můžete tak učinit až do 7. prosince do 10:00 hodin.

Publikováno: 07.11.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance3771

Jak to celé funguje? Když radnice vypíše nějakou veřejnou zakázku, jmenuje zároveň komisi, která posuzuje došlé nabídky od uchazečů a doporučuje přidělení zakázky některé z firem. Standardně v ní zasedají politici a naši zaměstnanci či spolupracovníci. To ovšem není všechno – své místo zde má i zástupce občanů, který má stejná práva a povinnosti jako ostatní. Z registru, do něhož se nyní můžete přihlásit, vylosujeme vždy jednoho řádného člena a tři náhradníky.

Zapojit se může každý, stačí jen věk nad 18 let, trvalý pobyt na území Prahy 10, trestní bezúhonnost a bezdlužnost vůči městské části. Pokud vás nabídka zaujala, můžete si jednoduše podat přihlášku. Tu získáte v našich informačních kancelářích (na radnici nebo v objektu Polikliniky Malešice), nebo na našem webu zde, kde najdete i další podrobnosti.  

Vyplněnou přihlášku včetně čestného prohlášení nám můžete poslat poštou nebo ji zanést osobně do podatelny, a to každý pracovní den od 8:00 do 17:30 v pondělí a ve středu, do 15:00 v úterý a ve čtvrtek a do 14:00 v pátek. Použijte na ni uzavřenou obálku a zřetelně ji označte následujícím textem: „NEOTEVÍRAT - Výběrové řízení na zápis do Registru zástupců občanů“.  

Lhůta pro podání přihlášky končí 7. 12. 2022 v 10:00 hodin, do registru zapíšeme maximálně 200 osob, kteří splní podmínky, členství bude platné po dobu dvou let. A na závěr bonus: Všichni, kteří budou vylosovaní do hodnotící komise, dostanou 500Kč za každý den, kdy se zúčastní jejího jednání.