Aktuality ze školství

Česká alzheimerovská společnost ocenila Domov se zvláštním režimem Zvonková

Domov se zvláštním režimem Zvonková se dočkal prestižního ocenění. Na začátku listopadu mu byla prodloužena certifikace kvality "Vážka", kterou uděluje Česká alzheimerovská společnost. Domov ji získal už v letech 2014, 2016 a 2018 a po vynucené přestávce způsobené covidovou pandemií o ni nyní opět požádal.

Publikováno: 07.11.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3770
Česká alzheimerovská společnost ocenila Domov se zvláštním režimem Zvonková

Domov se zvláštním režimem Zvonková provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP), příspěvková organizace MČ Praha 10. Jeho klienty jsou lidé, kteří mají sníženou soběstačnost důsledkem Alzheimerovy choroby a dalších duševních onemocnění. K dispozici mají 22 lůžek a nonstop péči s podporou a pomocí při různorodých aktivitách.

„Podmínkou znovuzískání certifikace od České alzheimerovské společnosti je hloubkový audit, který ve Zvonkové úspěšně proběhl 2. listopadu. Šetření provádějí zkušené auditorky a hodnotí celou řadu kritérií určujících kvalitní péči. Skvělý výsledek 94,7 % bodového skóre svědčí o výjimečné práci, kterou všechny kolegyně a všichni kolegové v domově odvádějí,“ říká Michal Kočí (Piráti), radní desáté městské části pro sociální oblast a zdravotnictví.

„Kromě samotného získání certifikátu mě velmi potěšilo i slovní hodnocení auditorek. Ty zdůraznily, že kvalita naší péče se ani po takto dlouhé době nesnížila, což se v mnoha ostatních zařízeních děje, a to až o desítky procent. Ocenily naši vzájemnou i proklientskou komunikaci, profesní kvality našeho personálu a také celkovou atmosféru, která ze zařízení dělá soudržnou rodinu,“ upřesňuje Eva Lexová, pověřená řízením CSOP. Ráda bych za sebe připojila velkou gratulaci a velké díky všem pracovníkům Domova Zvonková, kteří se podíleli na obhajobě ´Vážky´,“ doplňuje Eva Lexová.  

CSOP ve Zvonkové kromě Domova se zvláštním režimem provozuje ještě domov pro seniory a odlehčovací služby. Zdejší Klub seniorů pak pořádá akce jak pro klienty domovů, tak pro veřejnost.     

O CSOP:

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP) je příspěvkovou organizaci zřizovanou MČ Praha 10. Má přibližně 200 klientů pobytových a 1 500 uživatelů terénních služeb. Provozuje Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov Vršovický zámeček a Domov Zvonková.

O ČALS:

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. V roce 2014 se podařilo formálně dokončit transformaci ČALS na obecně prospěšnou společnost. Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.