Aktuality ze školství

ANTIFETFEST aneb jde to i jinak

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil ve spolupráci s městskými částmi Praha 1-22 8. ročník amatérské filmové soutěže s názvem ANTIFETFEST aneb jde to i jinak.  AntiFetFest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování. 

ANTIFETFEST aneb jde to i jinak

Úkolem žáků a studentů je samostatně natočit krátký film na téma sociálně rizikového chování (např. záškoláctví, závislost na návykových látkách) a přihlásit ho do soutěže. Přihlášku do soutěže a další podrobnosti naleznou zájemci na internetové adrese www.antifetfest.cz

Soutěžní snímky a přihlášky přijímají do 27. 3. 2015 protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí – v rámci MČ Praha 10 je kontaktní osobou pan Jakub Skřivan, oddělení sociální prevence odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10, tel. 267 093 623, e-mail: jakubs@praha10.cz)

V květnu 2015 budou soutěžní snímky zveřejněny na stránkách festivalu (www.antifetfest.cz) a proběhne hlasování o Cenu diváka. Pražské finále soutěže se bude konat v červnu 2015.

V roce 2014 naši městskou část reprezentovali na AntiFetFestu žáci ze ZŠ v Gutově ulici. Tvůrčí skupina 4 žáků natočila film na téma hazard s pyrotechnikou a záškoláctví. 

Za reprezentaci MČ Praha 10 v rámci festivalu obdrželi žáci ZŠ Gutova věcné dary a za jejich soutěžní počin a reprezentaci městské části jim dne 4. 2. 2015 osobně poděkovala Ing. Dagmar Lešenarová, radní pro sociální oblast. 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10