Aktuality ze školství

20. říjen je Dnem stromů – navrhněte nové významné stromy na Desítce

20. října si ve více než 40 desítkách zemí světa připomínáme Den stromů. MČ Praha 10 si vzrostlých dřevin považuje dlouhodobě a jednou z jejích aktivit je vyhlašování tzv. „významných stromů obce“. Mezi ně řadíme dřeviny nejen zdravé a estetické, ale rovněž připomínající nějakou významnou událost. Jedná se o stromy, které přinášejí důležitá poselství, jsou jakkoliv atypické nebo vysazené na netradičním místě. Na území MČ Praha 10 je aktuálně takovýchto stromů pět a dvě aleje, radnice by chtěla jejich počet zvýšit. Vyzýváme proto občany, aby nám zaslali tipy na další unikátní dřeviny. Kromě těch, které

připomínají nějakou událost, lze přihlašovat i ty, jež rostou na netradičním místě, jsou nápadně velké, jedná se o krajinné dominanty nebo zvláštní dendrologické druhy.

Publikováno: 20.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí4942

„Celý koncept významných stromů je založený na aktivitě obce, občanů a spolků. Mnohdy dojde k vysazení nějaké dřeviny na počest konkrétní události, pokud ale není stabilně označena cedulkou, může se poselství  vytratit, což je škoda. Proto vyzýváme veřejnost, aby nám návrhy přesně na tyto stromy posílala,“ říká Jaroslav Štěpánek, předseda Výboru pro životní prostředí, který pokračuje v této aktivitě a tradici z let 2017 a 2020.

 

Občané mohou své tipy posílat na adresu stromy@praha10.cz do 30. listopadu 2023. Poté bude porota rozhodovat a výbor schvalovat, kterým novým stromům bude „titul“ udělen.

 

Zatímco památné stromy jsou evidovány ze zákona (o ochraně přírody a krajiny), s čímž souvisí zákaz je jakkoliv ničit či poškozovat v přirozeném vývoji, významné stromy oporu v legislativě nemají. V Praze jich je aktuálně celkem 317. Jejich seznam vede a aktualizuje popularizátor pražských stromů Aleš Rudl z Národního památkového ústavu, se kterým

městská část na této své ekologicko-osvětové aktivitě dlouhodobě spolupracuje.

 

„Průběžná péče o dřeviny, veřejnou zeleň a parkové plochy patří mezi priority radnice, hledáme všechny způsoby k navyšování i efektivnímu využití financí v této oblasti. Na vlastní sázení a následnou nezbytnou péči o stromy máme další dva projekty otevřené široké veřejnosti. I nadále pokračujeme v oblíbené aktivitě ‚Stromy za narozené děti‘ a zejména děkuji všem dobrovolnicím i dobrovolníkům zapojeným do projektu ‚Adoptuj

strom!‘,“ doplňuje radní Milan Maršálek, který má na starost oblast životního prostředí a udržitelnosti.

 

Významné stromy Prahy 10 – aktuální stav:

V Praze 10 máme pět významných stromů a dvě aleje. Městská část postupně umisťuje u těchto stromů informační cedule, podrobné informace o jejich polohách a o jednotlivých stromech naleznete také na webu MČ Praha 10. Jsou to:

• cedr libanonský v ulici K Červenému dvoru,

• jinan dvoulaločný na sídlišti Malešice,

• Jiráskova alej ve Strašnicích,

• lípa Svobody na Zahradním Městě,

• lípa Republiky na Skalce,

• lípa Republiky v ulici Mukařovská,

• alej Republiky ve Strašnicích.

 

Mezi významné stromy MČ Praha 10 se také řadila Heroldova lípa, která musela být z bezpečnostních důvodů dne 29. 5. 2023 pokácena. Zvažujeme nyní možnosti náhrady ekologické újmy a citlivého připomenutí Heroldovy lípy v místě samém. Výčet významných stromů bude vedle vybraných tipů od veřejnosti doplněn o památný dub v Záběhlicích a kaštan koňský ve Vršovicích, který byl vybrán ve veřejné minianketě „Strom Prahy 10“ v období 2012–2013 v rámci tehdejšího ocenění Desítky prestižním titulem „Město stromů“.

 

Podrobně se lze s významnými stromy Prahy 10 a jejich historií seznámit na stránce: https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/zivotni-prostredi/verejne-prostory/vyznamne-stromy-prahy-10