Městský znak Vršovic

Dne 2. března 1902 byl městys Vršovice povýšen na město císařem Františkem Josefem I., králem českým a.t.d.

Dne 24. listopadu 1902 císař a král povolil užívání tohoto městského znaku:

 Městský znak Vršovic

Popis znaku

Napůl dělený štít.

Vpravo v hořejším stříbrném poli je červený štít se stříbrným dvojocasým lvem se zlatou korunou.

Dolní pravé pole je modré a má zlatou vrš, nad ní dvě zkřížené stříbrné širočiny na zlatých topůrcích.

Levá červená polovice je prostoupena zlatou zdí z tesaných kamenů, vystupující z přirozeného trávníku a nesoucí stříbrné cimbuří. Nad tuto zeď vystupují dvě zlaté věže s okénky, stříbrným cimbuřím a zlatou střechou. Zeď sama je prolomena klenutou bránou s dopředu otevřeným levým křídlem a napůl spuštěným hřebenem. Z brány vystupuje obrněná zahnutá pravice s obnaženým mečem. Na horním okraji štítu spočívá stříbrná zděná koruna s pěti výběžky.

Heraldické vysvětlení

Český lev je znakem Království českého.

Širočiny s vrší jsou znakem pánů Sekerků ze Sedčic, kteří odvozovali svůj původ od rodu Vršovců, jež měli modrý znak s vrší.

Hradební zeď s cimbuřím je polovici znaku Královského hlavního města Prahy.

Znak MČ ve formátu jpg s textem

Znak MČ ve formátu ai s textem

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.