Koncepce rozvoje kultury Městské části Praha 10 na období 2020–2025

KULTURA je souborem hodnot, které nás definují. Tvoří ji umění, které vnímáme, historie, kterou sdílíme, lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme volný čas, či místo, kde žijeme. Kultura motivuje k péči o veřejné prostředí, usnadňuje komunikaci a vede nás k vzájemnému respektu a poznávání odlišností. Je základem pro zdravý rozvoj společnosti i jednotlivců. Je podpůrným systémem pro rozvoj morálních hodnot, solidarity a demokracie. Kultura je živý potenciál města.

TENTO koncepční dokument akcentuje především kulturu podporovanou městskou částí, tedy takovou, kterou dokáže MČ Praha 10 přímo ovlivnit či podpořit. Zaměřuje se na kulturu a identitu městské části, umění, rozvoj lokálního a sousedského života, specifický charakter a možnosti využití veřejného prostoru, akce a projekty realizované městskou částí, objekty v jejím majetku a v neposlední řadě také na nástroje, kterými může městská část napomáhat dynamickému kulturnímu prostředí a aktivitě svých vlastních obyvatel. Oblast sportu, volného času a kulturních památek a jejich obnovy tato koncepce neřeší.

Příjemné čtení!

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025 (PDF, 8MB)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10