Aktuality z kultury

Stěhování odboru občanskosprávního Úřadu městské části Praha 10 – zrušení úředních hodin

Z důvodu stěhování do nových prostor budou od pondělí 30. 10. 2023 do pátku 3. 11. 2023 zrušeny úřední hodiny na odboru občanskosprávním Úřadu městské části Praha 10.

Publikováno: 23.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ4938

Pro veřejnost bude v tomto termínu uzavřeno:

  1. PRACOVIŠTĚ OSOBNÍCH DOKLADŮ A EVIDENCE OBYVATEL

 V tomto týdnu, z důvodu odpojení agendových systémů, nebude možné na zdejším úřadě žádat o změnu trvalého pobytu, žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a rovněž nebude možné ani vyhotovené doklady předávat.

Podání žádosti o vydání nového občanského průkazu i cestovního pasu  není vázáno na místo trvalého pobytu, lze ji proto podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v České republice, v hlavním městě Praze na úřadě jiné městské části. Oznámit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je možné také na kterémkoliv oddělení Policie ČR.

  1. PRACOVIŠTĚ MATRIK, STÁTNÍHO OBČANSTVÍ A OVĚŘOVÁNÍ

 

  1. PRACOVIŠTĚ ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉHO

 

Od pondělí 6. listopadu 2023 budou pracoviště odboru občanskosprávního  fungovat na nové adrese Vinohradská 3218/169, Praha 10, a to v prvním patře budovy. S výjimkou Ověřovací kanceláře, která bude umístěna v přízemí této budovy.

 

Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ: V týdnu od pondělí 23. října 2023 do pátku 27. října 2023, bude z důvodu stěhování referát cestovních dokladů přemístěn z detašovaného pracoviště v Uzbecké 1, Praha 10 do hlavní budovy Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, budova C, 1. patro. S ohledem na toto přechodné sloučení pracoviště cestovních dokladů  s pracovišti evidence obyvatel a občanských průkazů a  jejich omezenou prostorovou kapacitu, upozorňujeme, na výše zmíněnou možnost podání žádosti o vydání nového cestovního pasu  na jiném úřadě.