Aktuality z kultury

Probíhají elektronické zápisy do prvních ročníků základních škol

Od 1. do 8. dubna probíhají zápisy do základních škol, které zřizuje městská část Praha 10. Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice mohou zákonní zástupci své děti zapsat na školní rok 2020/2021 elektronicky, osobně jen ve zcela výjimečných případech a po předchozí telefonické nebo mailové domluvě. Podrobné informace k žádostem jsou na webových stránkách příslušných ZŠ, kam se také podávají.

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky svůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí. 
Podrobnější informace k zápisům do ZŠ najdete našich stránkách v oblasti základních škol.
Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 10 od školního roku 2020/2021 budou v mateřských školách probíhat v úterý 5. května 2020. Podrobnosti k MŠ naleznete na našich stránkách v oblasti mateřských škol.