Aktuality z kultury

Praha 10 zvažuje vylepšit Kubánské náměstí a centra Cíl a Květ na Zahradním městě

Pro letošní podzim Praha 10 vybrala tři veřejná prostranství, která by se v dohledné době mohla na základě úzké spolupráce s místními obyvateli dočkat pozitivních změn a vylepšení. Jsou jimi Kubánské náměstí a centra Cíl a Květ na Zahradním městě. Místní radnice proto připravila sérii setkání s obyvateli a pracovních skupin, na kterých budou úředníci přímo s občany řešit, jak by si podobu těchto lokalit představovali.

Praha 10 zvažuje vylepšit Kubánské náměstí a centra Cíl a Květ na Zahradním městě

Prostranství kolem centra Cíl dominuje stejnojmenné obchodní centrum, jehož podoba by se neměla měnit. Rekonstrukci však vyžadují veřejná prostranství kolem Cíle. Povrchy jsou zde za hranicí životnosti a rozvržení prostoru neodpovídá potřebám obyvatel. Oproti tomu nedaleké centrum Květ čeká výrazná změna. Majitel zdejšího obchodního domu by rád nákupní středisko přetvořil ve větší komplex, který spojuje obchod s bydlením. „Výrazná přestavba pak změní i ráz okolní komunikace a náměstí. Městská část potřebuje spolu s obyvateli zjistit, jakou podobu by nové okolí centra Květ mělo mít,“ okomentovala potřebu spolupráce místostarostka Prahy 10 pro územní rozvoj Ivana Cabrnochová (SZ).

Ve třetím případě lze očekávat změny na Kubánském náměstí. Zde do hry vstupují velcí hráči pražského veřejného prostoru – Dopravní podnik s rekonstrukcí tramvajové trati a firma Eltodo s obměnou světelné křižovatky. „Obě opravy ukotví podobu veřejného prostoru na řadu let dopředu a i zde si tedy Praha 10 potřebuje udělat představu o tom, jak by Kubánské náměstí mělo do budoucna fungovat,“ vysvětlila Cabrnochová.

Jedním z hlavních cílů Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 je zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostor. Smyslem je pochopit, jak konkrétní místa fungují a zajistit rovnováhu mezi jednotlivými aktivitami a službami v dané lokalitě. Program zapojení veřejnosti umožní skloubit expertní znalost architektů s detailním poznáním místních obyvatel. Druhou neméně důležitou stránkou procesu je informovat a vzdělávat obyvatele o tom, jak veřejná správa funguje a jakou roli hraje právě městská část Praha 10.

Participace obyvatel má tři stádia. Prvním krokem je průtokové setkání na ulici, kde se běžní kolemjdoucí vyjadřují k hodnotám, problémům, vítaným aktivitám a očekávanému celkovému charakteru místa. Druhým krokem je večerní pracovní setkání pro širokou veřejnost, kde se nad získaným obrazem místa debatují v pracovních skupinách. Třetím fází zapojení veřejnosti je připomínkování konceptů řešení, kde se lidé vyjadřují již ke konkrétním návrhům řešení.

Centrum Cíl Zahradní město
Průtoková setkání dopoledne (8 - 13h), proběhlo
Průtoková setkání odpoledne (14 - 19h), proběhlo
Pracovní setkání pro veřejnost (18 - 20h), proběhlo
Připomínkování konceptů variant (18 - 20h), 6. listopadu

Centrum Květ, Zahradní město
Průtoková setkání dopoledne (9 - 13h), proběhlo
Průtoková setkání odpoledne (14 - 19h), 23. října
Pracovní setkání pro veřejnost (18 - 20h), 30. října

Kubáňské náměstí
Průtoková setkání dopoledne (8 - 13h), proběhlo
Průtoková setkání odpoledne (14 - 19h), proběhlo
Pracovní setkání pro veřejnost (18 - 20h), 16. října
Připomínkování konceptů variant (18 - 20h), prosinec/leden (bude upřesněno)