Aktuality z kultury

Praha 10 vyhlásila dobrovolníky pro rok 2014

V roce 2014 vyhlásila radnice Prahy 10 již třetí ročník velmi úspěšné volby Dobrovolníka roku Prahy 10. V rámci volby městská část Praha 10 projevuje svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Uvědomuje si, že se jedná o projev občanské ctnosti, která stále v naší společnosti nebývá samozřejmostí. Krom ocenění práce dobrovolníků, které je stěžejním smyslem volby, tato tradice zviditelňuje práci dobrovolníků a zlepšuje povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. 

Publikováno: 05.12.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní828
Praha 10 vyhlásila dobrovolníky pro rok 2014

Volba „Dobrovolníka roku Prahy 10“ byla vyhlášena v září 2014. Do volby mohli být přihlášeni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení (tj. z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práci s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie, aj.). Podmínkou bylo, aby svou práci vykonávali na území naší městské části, a aby je přihlásila organizace, která působí na území Prahy 10 déle než jeden rok.

Dne 20. listopadu 2014 se sešla porota složená ze zástupců radnice, veřejnosti a úředníků, která jednomyslně vybrala tyto dobrovolníky:

Paní Mgr. Lucii Bukovanskou (nominována DC Protěž a Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10) oceněnou za organizaci koncertů pro seniory, pořádání dobročinných bazarů, vánočních a velikonočních setkání, shánění sponzorů, propagaci a mediální činnost.

Paní Markétu Bečirbašičovou, Dis. (nominována občanským sdružením SEPPIA) oceněnou za organizaci komunitních akcí, participaci na přípravě kulturních akcí, workshopů, soutěží, festivalů apod.

Paní Mgr. Janu Poljakovou (nominována organizací Sympathea, o.p.s.) oceněnou za založení organizace, pořádání přednášek, podporu organizace a činnost předsedkyně správní rady.

Paní Petru Svobodovou (nominovanou občanským sdružením Klub K2) oceněnou za poskytování podpory rodinám, vedení odpolední herny a organizaci komunitních akcí.

Paní Evu Herzovou (nominovanou Svazem tělesně postižených v ČR, o.s.) oceněnou za vedení rehabilitačních cvičení, zastupování předsedkyně na společenských akcích a funkci místopředsedkyně organizace v letech 2002 až 2012.

Pana Zdeňka Bartoše (nominovaného Svazem důchodců ČR, o.s.) oceněného za organizaci aktivit pro seniory, pořádání přednášek, výletů a sportovních akcí.

Paní Helenu Hlávkovou (nominována POINT 50+, o.p.s.) oceněnou za participaci na organizování kroužku německého jazyka a práci v infocentru.

Pana Miroslava Čeháka (nominován Pionýrskou skupinou BETA) oceněného za zastupování pionýrské skupiny, participaci na přípravě akcí, vedení zimních táborů a participaci na akci Den proti rakovině.

Pana Jiřího Duchoslava (nominován Pionýrským centrem Praha 10) oceněného za vytvoření 20 her seznamujících s historií Prahy 10, participaci na realizaci letních táborů a za funkci hospodáře Pionýrského centra.

Slavnostní vyhlášení „Dobrovolníků roku Prahy 10“ proběhlo dne 4. prosince 2014 ve Vršovickém zámečku za účasti pozvaných hostů.