Aktuality z kultury

Praha 10 pokračuje v úsporných opatřeních a na některé objekty rozmístí solární systémy

Další úsporná opatření připravuje městská část Praha 10 v rámci snížení nákladů při provozu svých zařízení. Proto se rozhodla pro instalaci solárních systémů na střechy budov vybraných sociálních a zdravotnických zařízení a základních škol. „Zavedením tohoto systému by mělo dojít k dalšímu významnému snížení provozních nákladů.  Navíc jsme na realizaci těchto projektů získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši téměř 13 milionů korun,“ vysvětlil místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík s tím, že přes 4 milionů korun na realizaci ještě uvolní přímo městská část.

Publikováno: 17.04.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Různé88

Solární systémy budou instalovány na budovy CSOP Sámova a Zvonková, LDN Vršovice a ZŠ U Roháčových kasáren. Konkrétně se jedná dodávku fototermických speciálních vakuových trubičkových kolektorů. Součástí dodávky budou také akumulační nádoby pro ohřev TV s příslušnými trubicovými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy a propojovací potrubí vč. měření a regulace.  „Výše uvedené projekty jsou připravovány od roku 2009, kdy jsme obdrželi přiznání dotace,“ upřesnil Zoufalík.