Aktuality z kultury

Praha 10 při vánoční losování rozdělí dalších 25 bytů

Letos už podruhé bude pořádat městská část Praha 10 tradiční losování o byty. V květnu tímto způsobem rozdělila 25 bytů a o Vánocích jich chce rozdělit dalších 25. Zájemci se o ně mohou opět ucházet v pěti kategoriích. Přihlášky je možné podávat od 30. října do 29. listopadu. „V tomto tradičním a mezi obyvateli oblíbeném losování vycházíme ze stejných podmínek, které se nám osvědčili v minulých letech. Jen kategorie a počty bytů jsou v jednotlivých kategoriích měněny podle aktuální potřeby pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, ale i bezdětné rodiny a jednotlivce,“ vysvětlil starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík  (Hlavu vzhůru).

Městská část losováním reaguje na přetrvávající zájem o obecní nájemní byty. „Každý kdo splní podmínky se dostane do osudí a získá šanci byt za regulované nájemné získat. Věříme, že pro všechny vítěze to bude hezký předvánoční dárek. Rozdělování bytů veřejným losováním je navíc podle názoru exportů nejtransparentnější a zcela vylučuje možnost korupce,“ poznamenal Zoufalík.

Tradici drží městská část Praha 10 od roku 2003 a každoročně tímto způsobem rozdělí desítky bytů. Výzvu k podání přihlášek do veřejného losování na pronájem bytových jednotek (vánoční losování) naleznete od 30. října 2013 na úřední desce ÚMČ Praha 10 a na webových stránkách www.praha10.cz. Přihlášky budou k dispozici v informační kanceláři (Vršovická a Plaňanská) a současně na webových stránkách jako součást vyhlášené výzvy. Vyplněné přihlášky je pak nutné dát do podatelny ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická 68 a to nejpozději do 29. listopadu 2013 do 12.00 hodin. „Pokud žadatelé splní všechny náležitosti, budou zařazeni do vánočního losování, které proběhne 14. prosince od 15 hodin na Kubánském náměstí,“ upřesnil místostarosta Zoufalík.

Kategorie:

Skupina A – Mladí lidé 18-30 let………………………5 bytů
Skupina B – Manželé s dětmi do 18 let……………....4 byty
Skupina C – Samoživitelé s dětmi do 18 let………….5 bytů
Skupina D – Bezdětní manželé nad 30 let……………1 byt
Skupina E – Jednotlivci nad 30 let……………………10 bytů