Aktuality z kultury

Praha 10 opět nabízí: Dáme Vám peníze na zlepšení veřejného prostoru

Radnice desáté městské části připravila pro své obyvatele již druhý ročník unikátní soutěže "Zásobník projektů – město na míru". V rámci této soutěže mohou nejen navrhnout, ale i realizovat úpravu či oživení veřejného prostoru na území Prahy 10. „Tato soutěž nabízí občanům možnost využít svůj tvůrčí potenciál, umožňuje jim spoluvytvářet a zušlechťovat veřejný prostor, aktivně ovlivňovat své bezprostřední životní prostředí a podílet se na veřejném dění v místě svého bydliště,“ vysvětlil důvody akce místní starosta Milan Richter (ODS). Vítězné návrhy a realizace budou ze strany města oceněny úhradou nákladů až do plné výše.

Publikováno: 08.04.2013
Kategorie: Článek, Společně, Zprávy tiskového mluvčího78
Praha 10 opět nabízí: Dáme Vám peníze na zlepšení veřejného prostoru

Soutěž zároveň přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou,  ve které žijí. „Myšlenka soutěže pracuje s předpokladem, že lidé, kteří se podílí na vzhledu  a společenském dění v lokalitě, si k tomuto místu vytvoří užší osobní vztah a následně pak o tato místa více pečují a chrání je,“ dodal starosta. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, s jakýmkoliv návrhem, který se vztahuje k veřejnému prostoru nebo ke společenským aktivitám na území Prahy 10, ať už se jedná  o akce kulturní, společenské, sportovní nebo volnočasové aktivity. Může se jednat  o jednorázové akce i akce dlouhodobého charakteru. Podmínkou však je, že aktivity společenského charakteru musí být přístupny všem občanům Prahy 10. V prvním ročníku soutěže uspěla řada zajímavých projektů, mj. dětský cyklopark, naučná poznávací stezka, bootcamp – cvičení v přírodě nejen pro matky či galerie lavička.

Do letošního ročníku soutěže se lze přihlásit až do 24. května, do 12:00 hod., a to dvěma způsoby: na e-mailovou adresu spolecne@praha10.cz , kolonka „předmět“ musí obsahovat text „Zásobník projektů“, nebo na adresu MČ Praha 10, kancelář tajemníka, Miroslav Hynšt, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Na obálce musí být uveden název soutěže „Zásobník projektů“. V přihlášce, kterou naleznete ke stažení na webu radnice Prahy 10, musí být uvedena jména všech členů týmu s jejich podpisy a kontakty (e-mail nebo telefon), zdůvodnění a popis aktivit samotného projektu, časový rozsah konání akce, náklady projektu zpracované formou položkového rozpočtu a čestné prohlášení, že v případě vítězství projektu v soutěži bude podepsána smlouva nejpozději do tří týdnů od data vyhlášení výsledků soutěže.

Hodnocení projektů provede odborná porota složená ze zástupců úředníků, zastupitelů a veřejnosti. Porota se zaměří mj. na to, jaký má projekt přínos pro obyvatele, jaká je míra zapojení místních obyvatel a jeho realizovatelnost.  Dále bude posuzovat estetickou kvalitu provedených zásahů, úroveň, formu zpracování jednotlivých projektů a jejich originalitu.

Přesné podmínky a pravidla soutěže naleznou zájemci na webových stránkách Prahy 10, www.praha10.cz , podrobné informace o výsledcích minulého ročníku včetně fotek ZDE.