Aktuality z kultury

Praha 10 hledá své „Sportovce roku“

S novou soutěží o „Sportovce roku Prahy 10“ přichází radnice Prahy 10. Anketa oslovuje sportovce různých věkových kategorií na rozdílných sportovních úrovních. Podmínkou je, aby sportovec měl trvalé bydliště na území městské části Prahy 10 nebo musí být členem sportovního klubu se sídlem v Praze 10.

Publikováno: 10.07.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sport, Ankety a soutěže229
Praha 10 hledá své „Sportovce roku“

Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“, ve které může být nominovaný každý občan, jenž má nesporné zásluhy o rozvoj sportu na území této městské části. „Anketa si klade za cíl propagovat aktivní trávení volného času a zdravý životní styl u široké veřejnosti. Prostřednictvím vyhlášení nejlepších sportovců v různých kategoriích tak hodláme ocenit ty, kteří se zapojují do sportovních aktivit pořádaných v našem městě a mohou sloužit jako příklad i inspirace ostatním,“ vysvětlil záměr radnice starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.)

Nominovat jednotlivé sportovce mohou instituce, které se věnují sportu, tj. sportovní kluby, základní, střední a vysoké školy a další obdobné instituce v Praze 10. Nominaci do ankety Sportovce roku mohou podávat rovněž občané. Podmínkou pro nominaci je v tomto případě minimální počet deseti podpisů u každého nominovaného sportovce a jím podepsaný souhlas s jeho nominací. Nominací se rozumí písemné vyplnění a odeslání nominačního lístku sportovce, který je zveřejněn na webových stránkách www.praha10.cz v sekci „Akce a projekty“. „Nominovat jednotlivé sportovce je možné až do letošního 25. září,“ doplnil starosta.

Po tomto termínu zasedne nominační komise složená ze zástupců zastupitelských klubů městské části Praha 10, zástupce z řad úředníků, a také zástupce veřejnosti. Nominační komise vybere z každé kategorie pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování, ve kterém se společně utkají o obsazení prvních třech míst ankety v každé z kategorií. Veřejnost bude moci vybrat své favority ankety hlasováním od 7. října do 25. října 2013.

Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním večeru 10. prosince, na kterém vítězové ankety obdrží věcné ceny.

Anketa Sportovec roku Prahy 10 je vyhlášena v těchto kategoriích:

  • junioři
  • amatéři
  • profesionálové
  • zdravotně znevýhodnění
  • sportovní legenda