Aktuality z kultury

Policie obvinila tři představitele Key Investments

Tři představitele společnosti Key Investmetns, které v minulosti Praha 10 svěřila volné finanční prostředky obvinili detektivové z  Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality z několika trestných činů. Praha 10 se domnívá, že dotyčná obvinění jsou v souladu s trestními oznámeními, které městská část v této věci podala již téměř před dvěma lety. Podle expertních posudků Praze 10 vznikla škoda a současné úkony policie potvrzují i to, že se Praha 10 bohužel spolu s dalšími městy a firmami stala obětí sofistikovaného podvodu.

Publikováno: 16.04.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Různé85

Jednomu z obviněných je podle policie kladeno za vinu, že jako obchodník s cennými papíry mj. měl nakupovat vysoce rizikové investiční nástroje, přestože si měl být vědom nedostatečné likvidity nakoupených cenných papírů. Další dvě obviněné osoby měly nedostatečně dohlížet na činnost společnosti jako obchodníka s cennými papíry, zejména na používané typy investic a správu portfolia z hlediska míry rizika, spojeného s investicemi do neveřejně obchodovaných investičních nástrojů. "V tomto důsledku poté, co společnost v dubnu 2011 skončila jako obchodník s cennými papíry, nemohlo dojít k vypořádání uzavřených smluv vyprodáním portfolia na kapitálovém trhu a svým jednáním tak dle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV měly obviněné osoby způsobit prozatím zjištěným 32 fyzickým osobám, 4 právnickým osobám a 5 městům (či městským částem) škodu ve výši cca 315 milionů koru," uvedl mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej.

Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na osm let.

Praha 10 vloni v červnu získala výsledky odborných posudků, které ocenily skutečnou hodnotu cenných papírů, které Key Invesments nakoupila za prostředky městské části, a jejichž tržní hodnotu pravidelně a dlouhodobě deklarovala až do výše 216 miliónů korun. Vypracované posudky pro Prahu 10 ze strany Národohospodářské fakulty VŠE a společnosti Grant Thornton Valuations přitom hodnotu tehdejšího portfolia ocenily reálně o 100 až 150 miliónů korun méně. Praha 10 proto reagovala dalšími trestními oznámeními i žaloby nejen na náhradu škody na samotnou společnost KI, ale i na všechny členy statutárních orgánů KI a navíc i na její akcionáře a další fyzické osoby, které mohly její činnost zásadně ovlivňovat.