Aktuality z kultury

Pneumatiky lze nově odložit zdarma ve sběrných dvorech

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou občané a další koneční uživatelé odevzdávat odpadní pneumatiky ke zpětnému odběru zcela zdarma.

Publikováno: 24.05.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3864

Bezplatný odběr pneumatik je omezen za určitých zákonem daných omezení, a to v případě že:

  • z důvodu kontaminace nebo závažného poškození ohrožují zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahují přidaný odpad,
  • vzhledem k množství a typu pneumatik, či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že pocházejí od konečného uživatele (např. pneuservis/autoservis),
  • v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Odpadní pneumatiky mohou občané i nadále odevzdávat ke zpětnému odběru na jiných místech zpětného odběru zřízených společností GREEN Logistics CZ s.r.o. nebo provozovatelem kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma), zejména v pneuservisech a autoservisech na území HMP. Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu .

Dostupné sběrné dvory pro obyvatele Prahy 10 lze dohledat pod odkazem: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu.aspx