Aktuality z kultury

Od 11.3. budou všechny školy na Praze 10 uzavřené

Od středy 11. března 2020 se na území Městské části Praha 10 ruší výuka ve všech školách, a to až do odvolání. Děje se tak v důsledku dnes vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která z preventivních důvodů ochrany před novým koronavirem COVID-19 výslovně zakazují výuku ve všech základních, středních vysokých a vyšších odborných školách a taktéž všechny hromadné akce s účastí 100 osob a více. Omezení výuky se aktuálně netýká provozu mateřských a základních uměleckých škol. Městská část Praha 10 však jako zřizovatel mateřinek s okamžitou platností nařídila všem jejich ředitelům a ředitelkám zrušit účast na všech hromadných akcích vč. jejich konání, a to též až do odvolání.

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních;
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

 

Aktuální informace ke koronaviru sledujte na:

Hygienická stanice hl. m. Prahy - Praha 10 - pobočka Východ

  • 271 087 120
  • 271 087 147
  • 271 087 109

Přiložené dokumenty