Aktuality z kultury

Nominujte dobrovolníka do ankety Dobrovolník roku Prahy 10

Působí vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Pracují v ní dobrovolníci, které byste rádi odměnili za jejich pomoc? Nominujte tak dobrovolníka z vaší organizace do ankety Dobrovolník roku Prahy 10 a projevte své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Publikováno: 16.06.2016
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní1207
Nominujte dobrovolníka do ankety Dobrovolník roku Prahy 10

Radnice Prahy 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již pátým rokem a i v tomto roce plánuje ocenit max. 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie, aj. Jedinou podmínkou je, aby dobrovolníci svou práci vykonávali na území desáté městské části nejméně jeden rok.

Kandidáty na cenu může navrhnout nezisková organizace, která působí na území městské části Praha 10 také déle než jeden rok. Návrh na udělení ceny musí obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v Pravidlech ankety Dobrovolník roku Prahy 10.

Termín podání přihlášek je od 13. června 2016 do 31. října 2016. Přihlášky obsahující veškeré náležitosti uvedené ve zmíněném dokumentu, který je ke stažení na stránkách www.praha10.cz v sekci Akce a projekty, záložka Dobrovolník roku Prahy 10, lze zasílat dvěma způsoby: buď na e-mail michaelap@praha10.cz nebo písemně
na adresu Městská část Praha 10, odbor kultury a projektů, oddělení projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 k rukám Mgr. Michaely Peerové. Přihláška musí být označena textem „Dobrovolník roku Prahy 10“.

Vybraní dobrovolníci budou oceněni na slavnostním večeru, který se bude konat začátkem prosince 2016. Oceněné vybere jedenáctičlenná porota složená ze zástupců všech zastupitelských klubů ZMČ Praha 10, dvou zástupců ÚMČ Praha 10 a jednoho zástupce občanů.