Aktuality z kultury

Nominujte dobrovolníka do volby Dobrovolníka roku Prahy 10

Působí Vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Pracují ve vaší organizaci dobrovolníci, které byste rádi odměnili za jejich pomoc? Nominujte dobrovolníka z vaší organizace do volby Dobrovolníka roku Prahy 10 a projevte tak své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Publikováno: 03.09.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní998
Nominujte dobrovolníka do volby Dobrovolníka roku Prahy 10

Radnice Prahy 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již čtvrtým rokem a i v tomto roce plánuje ocenit maximálně 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie, aj. Jedinou podmínkou je, aby svou práci vykonávali na území desáté městské části.

Kandidáty na cenu může navrhnout nezisková organizace, která působí na území městské části Praha 10 déle než jeden rok. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: důvod navržení, stručnou charakteristiku nominující organizace a kontaktní spojení na ni, dvě až tři fotografie (či krátké video) zachycující dobrovolníka při výkonu dobrovolnické činnosti, základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta na cenu, souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení v následujícím znění: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“

Termín podání přihlášek je 6. listopad 2015. Přihlášky obsahující náležitosti uvedené v dokumentu „Podmínky nominace do volby Dobrovolníka roku Prahy 10“, který je ke stažení na stránkách www.praha10.cz v sekci Akce a projekty, záložka Dobrovolník roku Prahy 10, lze zasílat dvěma způsoby: buď na e-mail michaelap@praha10.cz nebo písemně na adresu Městská část Praha 10, oddělení projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 k rukám Mgr. Michaely Peerové. Přihláška musí být označena textem „Volba dobrovolníka roku“.

Vybraní dobrovolníci budou oceněni na slavnostním večeru, který se bude konat začátkem prosince. Oceněné vybere jedenáctičlenná porota složená ze zástupců všech zastupitelských klubů ZMČ Praha 10, dvou zástupců ÚMČ Praha 10 a jednoho zástupce občanů.