Aktuality z kultury

Nejkrásnější fotky při třídění odpadu pořídili školáci z Prahy 10, cenu jim předala olympijská vítězka Eva Samková

V soutěži Sešlápni kartony a PETky s Evou Samkovou, která učila děti, jak správně ukládat tříděný odpad do barevných kontejnerů, nejvíce zaujaly snímky žáků Základní školy U Roháčových kasáren v Praze 10 a Mateřské školy Tuchorazská, taktéž z Prahy 10. Za nápadité fotografie obdrželi školáci finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Ceny předala ambasadorka soutěže, olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková spolu s místostarostkou Prahy 10 Janou Komrskovou. Pořadatelem kampaně a poskytovatelem cen je AVE CZ, společnost podnikající v oblasti odpadového hospodářství.

Publikováno: 26.09.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Životní prostředí, Odpady, Ankety a soutěže3294

Cílem soutěže, která probíhala od 1. října 2019 do 31. března 2020, bylo hravou formou vysvětlit, jak správně nakládat s recyklovatelným odpadem. Sešlápnutím velkokapacitního papírového či plastového odpadu se ušetří až dvě třetiny objemu popelnice. Soutěžní fotografie měly zachytit okamžik, kdy děti sešlapáváním či jiným způsobem připravují odpad před vyhozením.

„Často se nestačím divit tomu, co ve svém bydlišti objevím v popelnicích na tříděný odpad. Proto jsem se do projektu ráda zapojila,“ vysvětlila Eva Samková, pro niž si děti připravily písničku jako poděkování za její podporu. Vítězná Základní škola U Roháčových kasáren spojila dva nápady v jeden. Zástupci žákovského parlamentu stavěli Berlínskou zeď a učili se o její historii. Poté rovnou celou kartonovou zeď sešlapali. 

Díky podpoře soutěže ze strany Prahy 10 se do soutěže zapojilo hned několik škol z této městské části. „Líbil se nám celkový koncept soutěže, který se dětem snaží podat problematiku ohleduplnosti vůči životnímu prostředí zábavnou a zážitkovou formou. Stejně jako například u kurzů první pomoci je to podle mě nejlepší způsob, jak se něco naučit. Životnímu prostředí a vztahu k přírodě se na Desítce věnujeme dlouhodobě, a i proto mám radost, že naše děti tuto snahu vnímají, což v rámci soutěže jednoznačně dokázaly,“ říká místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková.
„Češi jsou v třídění odpadu velmi svědomití. Cílem naší kampaně bylo především ukázat, jak mohou životní prostředí chránit ještě o kousek lépe,“ dodává Pavla Ivácková, mluvčí společnosti AVE CZ.
 

Přiložené dokumenty