Aktuality z kultury

Moje stopa ve škole odstartovala! Žáci z Desítky vymýšlí vlastní projekty, které zaplatí městská část

Pilotní ročník iniciativy „Moje stopa ve škole“ se rozjel. Od 1. října mohou žáci osmi základních škol a jedné školy střední vymýšlet vlastní projekty na zvelebení budovy nebo jejího exteriéru či zajímavou aktivitu. O vítězích rozhodnou v elektronickém hlasování sami školáci, desátá městská část podpoří každou zapojenou instituci částkou 35 tisíc korun.

Publikováno: 01.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Projekty, Školství3506

Desítka má s tzv. participativním rozpočtem letité zkušenosti, prostřednictvím projektu „Moje stopa“ již čtyřikrát vyzvala své občany, aby přicházeli s nápady na vylepšení městské části. „Letos jsme se rozhodli, že ozkoušený koncept využijeme ve školách, které byly velmi výrazně zasažené koronavirovou pandemií. Myslím, že nejlepší, co můžeme udělat, je motivovat žáky k aktivnímu přístupu a ke vzájemné spolupráci. Při vymýšlení projektů si sami přijdou na to, že škola není jen objekt, ale velmi důležitá instituce, a že se na jejím rozvoji mohou sami podílet. Zároveň si na vlastní kůži vyzkouší, jak pro svůj nápad získat své spolužáky a že všechno něco stojí,“ popisuje místostarosta MČ Praha 10 David Kašpar (VLASTA / STAN), který má na starosti oblasti školství a kultury.

„Kreativitě se meze takřka nekladou, školáci můžou přijít jak s tím, že chtějí něco koupit, zřídit nebo vybudovat, tak s návrhem na zajímavou aktivitu. Na základě jejich hlasování pak každá škola jeden nebo několik projektů zrealizuje. Z rozpočtu MČ každou školu podpoříme částkou 35 tisíc korun,“ konkretizuje Lucie Sedmihradská (VLASTA), která je radní pro finance, rozpočet a participativní rozpočet a zároveň vysokoškolskou učitelkou v oblasti veřejných financí.

Žáci všech zapojených škol mají k dispozici svého koordinátora z řad učitelů, který jim poradí a pomůže s přípravou a zároveň funguje jako kontaktní osoba pro městskou část.

MČ Praha 10 podporuje tvůrčí přístup žáků a jejich projektovou výuku systémově, tento bod se objevuje i v její koncepci rozvoje školství na období 2020-2025. Samotné školy tuto prioritu naplňují různými způsoby: Například biolog a chemikář Václav Fiala byl za svůj badatelský přístup k výuce oceněn prestižní Global Teacher Prize Czech Republic. Učitelka Veronika Dynterová se svou třídou zpracovala knihu vzpomínek starších příbuzných. Velmi efektivním nástrojem podpory demokratických principů pak jsou žákovské parlamenty, který je velmi aktivní například na ZŠ U Vršovického nádraží (zsvrsovicka.cz).

Zapojené školy:

Gymnázium Přípotoční

ZŠ Břečťanová

ZŠ Jakutská

ZŠ Karla Čapka

ZŠ Solidarita (dříve Brigádníků)

ZŠ Vladivostocká

ZŠ Švehlova

ZŠ Nad Vodovodem

ZŠ U Vršovického nádraží