Aktuality z kultury

MČ Praha 10 zásadně odmítá překladiště kontejnerů v Malešicích

Po téměř třech letech bylo obnoveno řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru terminálu Malešice. MČ Praha 10 ho setrvale odmítá: z důvodů ochrany životního prostředí, veřejného zdraví i naprosto odlišné představy o podobě této části Malešic. Úřad se tématem intenzivně zabývá, do závazného limitu 2. prosince zašle hlavnímu městu Praze své připomínky. Vyjadřovat se mohou i občané a spolky. MČ Praha 10 jim poskytne důležitou informační pomoc.

Publikováno: 07.11.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Malešice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé3022

Soukromý investor zastupující státní rakouské dráhy usiluje v Malešicích o vybudování velkokapacitního překladiště kontejnerové dopravy. MČ Praha 10 s tímto záměrem důrazně nesouhlasí po celou dobu trvání jeho příprav, a to bez ohledu na politické vedení radnice. Současná koalice se problematice věnovala ihned po vypsání řízení EIA na své pravidelné poradě vedení, téma už mimořádně řešil i „Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu“.

Ten chystá v polovině listopadu další mimořádné jednání. „Poradíme na něm občanům, jak se správně vyjádřit k záměru, aby každá z připomínek měla svou váhu a musela být vypořádána a napomohla tak k zamítnutí projektu,“ říká předseda Výboru Milan Maršálek (VLASTA). „Řízení EIA je vysoce odbornou procedurou. Věřím, že v ní definitivně prokážeme přemrštěnost a neúnosnost záměru,“ dodává Maršálek.

Zásadní připomínky má celé vedení radnice napříč gescemi. „Naší prioritou je zdravá městská část pro její obyvatele. Podobné průmyslové a tranzitní projekty jsou odstrašujícím případem, který by měl být ve 21. století budován zcela mimo město,“ zdůrazňuje Jana Komrsková (Piráti), místostarostka zodpovědná mj. za životní prostředí.

„Máme diametrálně rozdílnou představu o budoucím rozvoji lokality dnešní malešické průmyslové zóny. Projekt překladiště nepřináší nic pozitivního. Jen by prohloubil dlouholeté zejména dopravní problémy v této části Prahy a znemožnil by významný rozvojový potenciál lokality i z celopražského měřítka,“ prohlašuje Martin Valovič (ODS), místostarosta, do jehož agendy spadá i územní rozvoj. 

„MČ Praha 10 v současnosti jedná o vypořádávání připomínek k Metropolitnímu plánu. Jsme ve spojení s vlastníky pozemků i některými radními hlavního města a snažíme se najít společnou řeč pro budoucí transformaci zóny. Věřím, že tak jako překladiště v Malešicích odmítne Praha 10, tak ho odmítnou i další městské části,“ uvádí starostka Renata Chmelová (VLASTA).

25. listopadu se budou záležitosti na svém řádném jednání věnovat i zastupitelé MČ Praha 10. Ta bude požadovat po hlavním městě, které je v tomto případě posuzovatelem záměru, uspořádání veřejného projednání, a navrhne zdůvodněné vydání nesouhlasného závazného stanoviska, jež by záměru překladiště definitivně zamezilo.

Dokumentace EIA je k dispozici zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037