Aktuality z kultury

MČ Praha 10 má novou koncepci rozvoje školství. Bude mj. dále navyšovat kapacity škol

MČ Praha 10 bude zvyšovat kapacity mateřských a základních škol. A zároveň výrazně investovat do roky zanedbávaných budov, které děti navštěvují a v nichž se učí. Počítá s tím právě vydaná Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 pro období 2020-2025. Tu schválili zastupitelé městské části už vloni, nyní je zpracována i v grafické podobě.

Koncepce má celkem pět oblastí a cílů. Kromě dobrých materiálních a technických podmínek pro vzdělávání klade důraz na podporu vedení škol, zvyšování motivace učitelů, ale i dětí a žáků, a vzájemnou spolupráci. Zejména první bod přitom ovlivňuje prakticky všechny ostatní: MČ Praha 10 zřizuje 13 základních a 20 mateřských škol. Budovy, v nichž se nacházejí, jsou padesát, někdy i sto let staré, ovšem dlouhodobě systémově nespravované. Ad hoc opravy svou agendou zahlcují ředitele, učitelé a žáci se nemohou pohybovat v moderním prostředí. A demografický trend způsobuje, že kapacity zařízení jsou již nedostatečné.

„S tímhle ´dědictvím´ se vyrovnáváme od našeho nástupu na radnici. V horizontu trvání koncepce však dojde k podstatnému navýšení počtu míst v mateřských školách pro všechny děti, které mají vzdělávání v mateřské škole garantováno školským zákonem (starší 3 let). Stejně tak bude navyšována kapacita pro žáky základních škol,“ popisuje David Kašpar (VLASTA/STAN), místostarosta zodpovědný mj. za oblast školství. Ten zároveň zdůrazňuje, že kromě navyšování kapacit je pro vedení Desítky klíčová i modernizace škol a školských zařízení, a to jak exteriérů, tak interiérů.

Jen na začátku letošního roku bylo zprovozněno pracoviště mateřské školy v ulici Chotouňská, v areálu základní školy Nad Vodovodem, které bude součástí mateřské školy v Hřibské ulici. Zahájena bude výstavba školy v ulici Bajkalská. Budou pokračovat jednání o rekonstrukci budovy základní školy v ulici V Olšinách tak, aby mohla podpořit kvalitní vzdělávání 21. století.

„Tvrdé“ projekty jsou v materiálu vyváženy řadou spíše „měkkých“ opatření. Ty povedou ke snížení administrativní zátěže, uvolňování kapacit pro pedagogické vedení a profesnímu rozvoji učitelů (prostřednictvím dalšího vzdělávání, networkingu či podpory spolupráce s poradenskými pracovišti). Klíčové je pro MČ Praha 10 posílit spolupráci napříč školami, které zřizuje, ale i kooperaci škol a školských zařízení s rodiči a s organizacemi neformálního vzdělávání. A žáci budou motivováni tvůrčím přístupem, projektovou výukou a možnostmi zapojovat se do dění ve své městské části (např. Dětský parlament Prahy 10 bude tzv. žákovským zastupitelstvem a bude spolupracovat se samosprávou městské části).

Koncepce je jedním z podkladových dokumentů Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030, a to v oblasti vzdělávání a výchovy. Má formu brožury, v níž text doprovázejí vtipné ilustrace výtvarníka Davida Kakalíka.

Přiložené dokumenty